abb12

ABB ska uppgradera ytterligare fem gruvhissar vid LKAB:s gruva i Kiruna

Moderniserade gruvhissar säkerställer produktion med hög effektivitet i ytterligare 20 år

  • ABB ska uppgradera fem gruvhissar och tillhörande utrustning vid LKAB:s järnmalmsgruva
  • Ordern är nästa steg i det stora gruvhissprojektet efter att B1 byggts och B3 moderniserats
  • Projektet ingår i LKAB:s långsiktiga investering för att öka driftsäkerheten, produktivitet och säkerhet

ABB har fått ytterligare en order från LKAB, för att modernisera fem gruvhissar för sin järnmalmsgruva i Kiruna. Ordern inkluderar mekanisk, elektrisk och automationsutrustning för gruvhissarna B2, B4, B5, B6 och B8.

LKAB:s underjordsgruvor är bland de mest högteknologiska i världen. Säker och resurseffektiv produktion med välutvecklade produktionsmetoder och processer är avgörande för lönsamheten. LKAB moderniserar sin centrala gruvhissanläggning (CA), som består av åtta gruvhissar (B1 – B8) i CA och fem gruvhissar på etagenivån. ABB har sedan tidigare fått order på att leverera en ny gruvhiss för B1 och modernisering av B3 gruvhiss. ABB har under åren levererat utrustning till alla 13 gruvhissar.

Huvudartären för LKAB:s produktionsflöde, CA-anläggningen transporterar malmen från delnivån (898 m) upp till marknivå.

ABB:s leverans omfattar mekanisk utrustning för gruvhissanläggningarna och schakt-, el- och styrutrustning, konstruktion, elinstallation, installationsövervakning, byggledning samt idrifttagning.

Gruvhissar är bland de viktigaste delarna i en underjordsgruva och måste ha högsta tillförlitlighet och säkerhet, eftersom eventuella fel kan få katastrofala följder.

”Vi är stolta över att återigen bli vald av LKAB, den ledande järnmalmleverantören i Europa, för de här viktiga projekten”, säger Oswald Deuchar, chef för ABB:s globala verksamhet för underjordsgruvor. ”Den långa historian av samarbete mellan ABB och LKAB, samt ABB: s decennier av djup kunskap och erfarenhet inom gruvhissteknik, var viktiga faktorer för att få ordern.”

ABB har en lång tradition av samarbete med LKAB som går tillbaka mer än 60 år. ABB levererade den första gruvhissen till LKAB 1948. Till Kirunagruvan har ABB levererat samtliga 13 gruvhissar, fem på etagenivån och åtta i den centrala anläggningen.

Moderniseringsprojektet är planerat att starta 2018 och fortsätta till 2024.

 

Källa: ABB

Relaterade artiklar

Teknikprodukter och Scandinavian Friction fördjupar samarbetet med Tufcot Engineering

Teknikprodukter och Scandinavian Friction fördjupar samarbetet med Tufcot Engineering

Johan Halling, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik, går i pension

Johan Halling, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik, går i pension

Gruvbranschen lättad över kalkbeslut

Gruvbranschen lättad över kalkbeslut

Hälsoinspiratörer i Zinkgruvan prisas

Hälsoinspiratörer i Zinkgruvan prisas

gr Stål och gruva

Idag lanserar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv gemensamma reformförslag för en konkurrenskraftig gruv- och stålnäring. Förslagen handlar bland annat om…