92b7d5f3a3548fad_800x800ar

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak

ABB har vunnit en order värd cirka 100 miljoner USD från Mass Global Holding. Ordern omfattar leverans av en kraftanläggning med ett gasisolerat ställverk (GIS) som ska bidra till att integrera 3 000 megawatt elkraft från ett kraftverk som nyttjar Iraks naturgastillgångar. Staten återuppbygger landet, investerar i nationella bostadsprogram och har ambitiösa planer för att utveckla kraftinfrastrukturen för att möta elbehoven. Ordern bokades under fjärde kvartalet 2015.

”Denna avancerade gasisolerade kraftanläggning (GIS) kommer att bidra till att integrera ny produktionskapacitet genom att utöka kapaciteten och förstärka Iraks kraftinfrastruktur”, säger Claudio Facchin, global chef för division Power Grids. ”Projektet kompletterar vår omfattande installerade bas i regionen och stöder Next Level-strategins satsning på tillväxtmarknader.”

ABB kommer att ansvara för design, konstruktion, leverans, installation och driftsättning av kraftanläggningenför transmission och distribution, exklusive anläggningsarbeten. Detta kommer att bli Iraks största kraftanläggning för 400/132 kilovolt (kV), utrustad med ett toppmodernt gasisolerat ställverk. GIS-tekniken från ABB kommer att förbättra driftsäkerheten, effektiviteten och säkerheten och samtidigt minimera anläggningens påverkan på miljön och dess behov av underhåll.

ABB kommer också att leverera två 400/132 kV autotransformatorer för omvandling av spänningen till distributionsnivå, liksom avancerade relä- och kontrollsystem baserade på IEC 61850 för skydd, övervakning och kontroll av kraftanläggningens utrustning.

”Vi är glada att ha fått förtroendet att leverera bland annat gasisolerade ställverk samt relä- och kontrollsystem via ABB i Västerås med start under 2016. Ordern är betydande för enheterna Grid Integration och Grid Automation, baserade i Västerås”, säger Erik Oja, divisionschef för Power Grids i Sverige.

ABB är världens ledande totalentreprenadsleverantör av luftisolerade, gasisolerade och hybridbaserade ställverk med spänningsnivåer på upp till 1 100 kV. Dessa ställverk gör det möjligt att på ett effektivt och driftsäkert sätt överföra och distribuera elektricitet med minimal miljöpåverkan till kunder inom installation, industri och handel, liksom till sektorer som järnväg, kollektivtrafik och förnybar energi.

Relaterade artiklar

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

ABB:s svenska forskningscenter firar 100 år i närvaro av Kung Carl XVI Gustaf

ABB:s svenska forskningscenter firar 100 år i närvaro av Kung Carl XVI Gustaf