30

ABB tar order värd 30 miljoner dollar på uppgradering av Norges elnät

ABB har erhållit en order värd mer än 30 miljoner dollar av det norska kraftbolaget Statnett på två ställverk som ska stärka nättillförlitligheten och elförsörjningen i Norge. Den ökade överföringskapaciteten ska också underlätta för integrering av fler förnybara energikällor, såsom vind- och vattenkraft, samt stödja utbyggnaden av industriproduktionen. Ordern bokades under andra kvartalet 2016.

Ställverken får också en nyckelroll i att ansluta det norska elnätet till elnäten i Storbritannien (UK) och Tyskland som en del av projektet Västra korridoren, med syfte att uppgradera överföringsnätet i regionen och i slutänden stärka hela Nordeuropas kraftsystem.

Norge har en unik energimix där runt 99 procent av den landproducerade elen kommer från vattenkraft. Landet har också en betydande potential inom både land- och havsbaserad vindkraft. Andra förnybara källor under utveckling i Norge är vågkraft och bioenergi från skogsråvara.

”Vi har en mångårig relation med Statnett och vi har arbetat tillsammans vid många tillfällen. Vi är glada att få stödja dem med vår ledande spetsteknik och projektledningsexpertis i denna viktiga uppgradering av det norska elnätet”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. ”Som en del av ABB:s strategi Next Level satsar vi på teknik för att integrera förnybar energi och utveckla kraftinfrastruktur som bidrar till en effektiv och tillförlitlig elförsörjning.”

Ordern omfattar design, konstruktion, leverans, installation och driftsättning av två nya ställverk för 420 kilovolt (kV) vid Lyse och Fjotland. ABB ska leverera all huvudsaklig elektrisk utrustning, inklusive de två 420kV gasisolerade ställverken (GIS) samt brytare, mättransformatorer och avledare. I linje med ABB:s strategiska inriktning kommer projektet att genomföras i ett konsortium i partnerskap med byggföretaget NCC.

ABB är en av världens ledande leverantörer av luftisolerade, gasisolerade och hybridvarianter av ställverk för spänningsnivåer upp till 1 200 kV. Dessa ställverk bidrar till effektiv och tillförlitlig överföring och distribution av elkraft med minimal miljöpåverkan för energiföretag, industrier och bygg- och infrastrukturkunder såväl som infrastrukturkunder inom växande sektorer som järnväg, kollektivtrafik och förnybar energi.

ABB (www.abb.com) är ett ledande globalt teknikföretag inom kraft och automation. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

 

Källa ABB

Relaterade artiklar

Proplate tar hem mångmiljonorder till Skanska

Proplate tar hem mångmiljonorder till Skanska

ABB snabbladdar fler utsläppsfria Volvobussar i Luxemburg

ABB snabbladdar fler utsläppsfria Volvobussar i Luxemburg

NSR och Sustainable Business Hub utvecklar Vera Park som testbädd

NSR och Sustainable Business Hub utvecklar Vera Park som testbädd

Atlas Copco utser Sofia Svingby som Chef för ansvarsfullt företagande

Atlas Copco utser Sofia Svingby som Chef för ansvarsfullt företagande