ABB vinner order på 30 miljoner dollar för att stärka elnätet i Irak

Ställverket ska ansluta nytt kraftverk nära Basra till landets stamnät

ABB har vunnit en order på att tillhandahålla och installera ett ställverk vid kraftverket på 3 000 MW i Rumaila, som ligger i Basra-regionen i södra Irak. Kraftverket kommer, när det står färdigt, att drivas av Shamara Holding Group (SHG), ett av Iraks största privatägda industrikonglomerat och fristående kraftproducent. Kraftverket i Rumaila förväntas öka den totala kraftproduktionskapaciteten med cirka 20 procent och förbättra problemen med de akuta strömavbrott som hämmar den ekonomiska tillväxten i landet. Orden bokades under andra kvartalet 2017.

De 3 000 MW från kraftverket i Rumaila blir ett tillägg till Iraks nuvarande produktion på 13 000 MW, vilken ligger långt under landets nuvarande effekttoppar med en efterfrågan på cirka 23 000 MW. Irak balanserar det höga energibehovet och den låga försörjningskapaciteten med lastfördelning, vilket innebär att de 34 miljonerna invånarna har tillgång till ström endast cirka 15 timmar per dygn. Det nya kraftverket kommer att förbättra elförsörjningen och ge stöd åt den ekonomiska tillväxten.

ABB kommer att utforma, konstruera, tillhandahålla och installera ett luftisolerat ställverk på 400 kV som utrustas med modern teknik och högspänningsapparater från ABB. Ställverket kommer också att utrustas med avancerade digitala styr-, skydds- och telekommunikationssystem.

”Vårt avancerade ställverk kommer att bidra till att förse regionen med nödvändig elektricitet genom att utöka kapaciteten och förstärka Iraks energiinfrastruktur och därmed ge välbehövlig el till konsumenterna”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. ”Projektet kompletterar vår omfattande installerade bas i regionen och stöder Next Level-strategins satsning på tillväxtmarknader.”

ABB är världens ledande leverantör av transformatorstationer med spänningsnivåer på upp till 1 100 kV. Dessa transformatorstationer gör det möjligt att på ett effektivt och driftsäkert sätt överföra och distribuera el med minimal miljöpåverkan till kunder inom installation, industri och handel, liksom till sektorer som järnväg, kollektivtrafik och förnybar energi.

 

Källa: ABB

Relaterade artiklar

Norrtälje satsar på biogas för bilister

Norrtälje satsar på biogas för bilister

Vill skapa miljardindustri i norr - med naturgas

Vill skapa miljardindustri i norr - med naturgas

ABB lanserar flexibel “plug and play” mikronätslösning som stöder förnybar energi

ABB lanserar flexibel “plug and play” mikronätslösning som stöder förnybar energi

Trafiksäkerhetskampanj ska få män att köra som kvinnor

Trafiksäkerhetskampanj ska få män att köra som kvinnor