elmiaa

Aldrig förr har industriföretagen haft så positiv syn på automation som nu

En stor majoritet av industriföretagen anser att automation bidrar till en positiv utveckling för företaget – och över hälften har planer på att investera i automation, visar AutomaTHINKs automationsindex från maj 2017.

– Hela 70 procent svarade att ökad automatisering bidrar till en positiv utveckling för det egna företaget, vilket är det högsta resultatet som uppmätts sedan vi började med mätningarna 2011. Samtidigt är det oroande att allt färre ser automatisering som ett sätt att ta nya affärer. Det är högkonjunktur nu, men det varar inte för alltid och när den tiden är över behöver Sveriges industriföretag vara beredda, säger Anders Ekdahl, ordförande AutomaTHINK.

Automationsindex 2017 visar att företagen i huvudsak investerar i ökad automation för att förbättra lönsamheten, 46 procent (45 procent 2016), för att kunna ta nya affärer 23 procent (35 procent 2016) och för att kunna förbättra arbetsmiljön 20 procent (13 procent 2016).

– Att investeringar i automatisering i allt större utsträckning görs för att förbättra de anställdas arbetsmiljö är en intressant och välkommen utveckling som förhoppningsvis kommer att innebära att svenska industriföretag blir än mer attraktiva som arbetsgivare och att de slitsamma momenten blir färre, fortsätter Anders Ekdahl.

– Industriföretagen går bra nu, men framtidsutmaningarna finns där. Över hela världen investerar länder i att bidra till att dess industri automatiseras, i Sverige ser vi inte samma politiska vilja att stötta industrin. Det behövs mer tydliga satsningar på utbildning, nationella forskningscentra och överhuvudtaget en samlad nationell vision om hur Sverige ska stärkas som industri- och forskningsnation, avslutar Anders Ekdahl.

 

Källa: Elmia

Relaterade artiklar

Rekordsnabb uppstartstid i Åmotfors efter byte av ställverk och styrsystem

Rekordsnabb uppstartstid i Åmotfors efter byte av ställverk och styrsystem

Scania väljer SKF-teknik för ny generation lastbilar

Scania väljer SKF-teknik för ny generation lastbilar

ABB tar hem order på krafttransformatorer till Forsmark

ABB tar hem order på krafttransformatorer till Forsmark

ABB bidrar till det första digitala ställverket i Storbritannien (UK)

ABB bidrar till det första digitala ställverket i Storbritannien (UK)