property

Alma Property Partners säljer lager- och lättindustriportfölj till ett nybildat bolag förvaltat av Pareto

Alma Property Partners har avyttrat en portfölj bestående av åtta lager- och lättindustrifastigheter i södra Sverige till Logistri Fastighets AB (publ), ett av Pareto nybildat bolag. Totalt omfattar beståndet cirka 100 000 kvadratmeter. Fastigheterna är fullt uthyrda på långa hyresavtal med en genomsnittlig återstående löptid om nästan 15 år.

“Vår målsättning har varit att bygga en portfölj som är tillräckligt stor, diversifierad och attraktiv för att bilda plattform för ett nytt bolag med inriktning på lager och lätt industri. Tillsammans med Pareto, som har rest kapital från en stark grupp av investerare, har vi lagt grunden för en ny, välbehövlig aktör inom detta segment,’’ säger Simon de Chateau, Partner & CIO för Alma Property Partners.

I samband med transaktionen reste Pareto 625 miljoner kronor primärt från kapitalförvaltare, stiftelser och förmögna privatpersoner, på uppdrag av Logistri Fastighets AB (publ).

“Vi är mycket glada över att ha genomfört den här transaktionen med högavkastande fastigheter och långa hyreskontrakt. Beståndet är diversifierat med väl positionerade hyresgäster i marknadsledande positioner med huvudsaklig exponering mot svensk basindustri. Lager- och lättindustri är ett intressant segment där vi identifierat en kombination av starka kassaflöden och tillväxtpotential,” säger Ulf Attebrant, VD på Logistri Fastighets AB.

Cederquist och EY har agerat rådgivare åt köparen och Kilpatrick Townsend & Stockton åt säljaren.

Källa: Alma Property Partners

Relaterade artiklar

Litiumjonteknologin fortsätter att göra framsteg

Litiumjonteknologin fortsätter att göra framsteg

Öka din lönsamhet med automatiska gaffeltruckar

Öka din lönsamhet med automatiska gaffeltruckar

Världens mest framgångsrika elektriska motviktstruck

Världens mest framgångsrika elektriska motviktstruck

I Zalandos 130 000 kvm stora logistikcenter ställs det mycket tuffa krav på luftkonditioneringen

I Zalandos 130 000 kvm stora logistikcenter ställs det mycket tuffa krav på luftkonditioneringen