gr

Anode casting, Boliden Harjavalta

Bolidens försäljningsintäkter uppgick till 8 849 (10 407) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 769 (1 102) MSEK. Högre produktion gentemot ifjol kompenserade inte fullt ut för lägre metallpriser.

– Bolidens strategiska positionering med gruvor och smältverk som producerar bas- och ädelmetaller ger oss en fördel på dagens marknad. Marknadsvillkoren gynnar just nu våra smältverk som fortsätter att leverera ett stabilt resultat. Produktionen har varit god även inom gruvorna som dock påverkas kraftigt av de lägre metallpriserna, säger Bolidens vd Lennart Evrell.

Smältverkens rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager var fortsatt stabilt. Högre produktion och ny affärsmodell för nickel gav högre volym av såväl fria metaller som smältlöner jämfört med motsvarande kvartal 2015. Marknadsvillkor för smältverken ligger fortsatt på en bra nivå men har försämrats mot ifjol.

Gruvorna hade bra produktion och god kostnadskontroll. Trots det halverades rörelseresultatet jämfört med motsvarande kvartal 2015 till följd av lägre metallpriser. Zink-silvergruvan Garpenberg hade återigen ett starkt kvartal och koppardagbrottet Aitiks produktion, som på grund av väderförhållandena är lägre på vintern, ökade mot första kvartalet 2015.

Den 10 mars träffade Boliden avtal med First Quantum om att köpa nickel- och koppargruvan Kevitsa i norra Finland. Köpeskillingen uppgår till 712 MUSD på skuldfri basis. Berörda konkurrensmyndigheter har lämnat godkännande till förvärvet och affären planeras att slutföras omkring den 1 juni 2016.

– Detta förvärv är i linje med vår strategi och en möjlighet att utöka verksamheten med en högkvalitativ gruva som passar ihop med Boliden både operationellt och geografiskt. Förvärvet etablerar också en stabil försörjning av koncentrat till våra smältverk, säger Lennart Evrell.

Källa: Boliden

Relaterade artiklar

Boliden förvärvar gruvan Kevitsa i Finland

Boliden förvärvar gruvan Kevitsa i Finland

Peter Söderman ny vd för LKAB Wassara

Peter Söderman ny vd för LKAB Wassara

Bolidens andra kvartal: Bra produktion och starkt kassaflöde

Bolidens andra kvartal: Bra produktion och starkt kassaflöde

Avancerade och ultra höghållfasta stål - snabbspår från Göteborg

Avancerade och ultra höghållfasta stål - snabbspår från Göteborg