Atlas Copco slutför förvärv av bergborrverksamhet i Australien

Stockholm den 3 januari 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutfört förvärvet av Rockdrill Services Australia Pty. Ltd., en bergborrspecialist som servar den australiensiska gruvindustrin. 

Rockdrill Services Australia har sitt huvudsäte i Melbourne och har servicebutiker i Kalgoorlie och Townsville. Företaget utvecklar, återtillverkar, servar och reparerar bergborrar som används inom gruv- och bergbrytning. Det har 37 anställda och hade intäkter på MSEK 90 under räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2017.

Atlas Copco meddelade den 6 december 2017 att det hade slutit avtal om att förvärva Rockdrill Services Australia.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte.

Verksamheten blir del av servicedivisionen inom affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik, som kommer att börsnoteras som Epiroc under 2018 under förutsättning av Atlas Copco-aktieägarnas godkännande.

Källa: Atlas Copco

Relaterade artiklar

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak