atl

Atlas Copco slutför förvärv av fransk uthyrningsverksamhet inom ångpannor

Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutfört förvärvet av Location Thermique Service SAS, ett franskt företag som hyr ut ångpannor. 

Location Thermique Service, eller LTS, har sitt huvudsäte i Carvin i regionen Haut-de-France, Frankrike. Företaget hyr ut ångpannor, som vanligtvis är kritiska i produktionsprocessen, för kunder inom segmenten tillverkning, energi, kemi, olja och gas. Kunderna är främst i Frankrike och grannländerna. LTS har 13 anställda och hade intäkter på cirka MSEK 70 under 2016.

Atlas Copco meddelade den 22 december 2017 att det hade slutit avtal om att förvärva LTS.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. LTS blir del av divisionen Specialty Rental inom Atlas Copcos affärsområde Energiteknik.

Källa: Atlas Copco

Relaterade artiklar

Hälften av alla workshoppar genomförda i PDB 4.0-projektet

Hälften av alla workshoppar genomförda i PDB 4.0-projektet

Helhetslösning på höjd

Helhetslösning på höjd

Industriföretag satsar dubbelt på forskningsskydd

Industriföretag satsar dubbelt på forskningsskydd

Thommy Lundmark blir ordinarie divisionschef i Bravida division Nord

Thommy Lundmark blir ordinarie divisionschef i Bravida division Nord