9d99c068ecf1e6a6_800x800ar

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

Stockholm den 5 januari 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutfört förvärvet av tillgångarna i Capitol Research Equipment Inc., en leverantör av reservdelar och service för vakuumpumpar i USA.  

Capitol Research Equipment, mer känt som Capitol Vacuum Parts, är baserat i Chantilly, Virginia, USA. Företaget, som har 15 anställda, säljer reservdelar globalt för vakuumpumpar och tillhörande utrustning, och erbjuder reparation och service i USA. Det hade intäkter under 2014 på cirka MSEK 22 (MUSD 3.1).

Den förvärvade verksamheten blir del av Edwards Vacuum, LLC inom divisionen Vacuum Solutions i Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Källa: atlas copco

Relaterade artiklar

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak

ABB:s svenska forskningscenter firar 100 år i närvaro av Kung Carl XVI Gustaf

ABB:s svenska forskningscenter firar 100 år i närvaro av Kung Carl XVI Gustaf