Bioteknikindustrin fortsätter att locka investeringar trots utmaningar

Tillväxten i global bioteknik minskade något under 2016. De globala börsnoterade bioteknikföretagen hade en omsättningstillväxt, men nettoinkomsten minskade kraftig enligt revisions- och rådgivningsföretaget EY:s senaste biotech-rapport. Investeringarna ökade inom forskning och utveckling, men företagen bör använda ny artificiell intelligensteknik (AI) för att fortsätta vara produktiva och relevanta.

De senaste åren har den globala bioteknikindustrin satt rekord, inom både börsvärde, omsättning, börsintroduktioner, förvärv och fusioner. Trots en avmattning finns fortfarande positiva tecken visar EY:s årliga biotech-rapport ” Beyond Borders: staying the course ” som genomförts för 31:a gången.

För första gången på två år nådde de globala börsnoterade bioteknikföretagen inte tvåsiffrig omsättningstillväxt totalt. Nettoinkomsten minskade med 52 procent och många i branschen har utmaningar med produktivitet, innovation och affärsmodeller.

– De europeiska och amerikanska bioteknikföretag säljer produkter och tjänster som aldrig förr, men den politiska utvecklingen och ökad konkurrens påverkade branschen 2016. Bioteknik har påverkats av den allmänna oron som präglat kapitalmarknaden 2016, som Brexit och USA:s politiska situation. Ökade utgifter för forskning och utveckling är också en av orsakerna till att nettoinkomsten minskade, säger Jan Koch, partner och nordisk chef för Life Science på EY.

Den globala bioteknikindustrin fortsätter att attrahera investeringar trots regulatoriska och politiska utmaningar. Branschen har en hög investeringsnivå inom forskning och utveckling. Utvecklingen förväntas fortsätta eftersom branschen behöver hitta nya tillväxtmöjligheter.

– Branschen blir allt mer teknik- och datadriven. På grund av denna förändring behöver bioteknikföretag anpassa sig efter nya tekniker och även innovativa affärsmodeller. Framgångar inom bioteknik kommer framöver inte bara från produktutvecklingar, utan också utvecklingen av nya affärsmodeller. Ökad konkurrens och prispress gör också att branschen behöver hitta nya digitala möjligheter, säger Jan Koch,

 

Källa: EY

Relaterade artiklar

ABB snabbladdar Volvos utsläppsfria elhybridbussar i Belgien

ABB snabbladdar Volvos utsläppsfria elhybridbussar i Belgien

Avsevärt bättre miljönytta med moderna braskaminer!

Avsevärt bättre miljönytta med moderna braskaminer!

Nu lanserar Xylem en ny pumpstation för dränering, Flygt Compit Drän

Nu lanserar Xylem en ny pumpstation för dränering, Flygt Compit Drän

Simplex Motion vann Inissions och Prevas innovationstävling 2016

Simplex Motion vann Inissions och Prevas innovationstävling 2016