sstt

Boliden förvärvar gruvan Kevitsa i Finland

Boliden har idag träffat avtal med First Quantum om att köpa nickel-koppar-guld-PGM gruvan Kevitsa i norra Finland. Köpeskillingen uppgår till 712 MUSD på skuldfri basis och kommer att betalas kontant. Avtalet förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheter.

“Detta förvärv är i linje med Bolidens strategi och en möjlighet att utöka verksamheten med en högkvalitativ gruva som passar ihop med Boliden både operationellt och geografiskt. Kevitsa startade produktionen i slutet av 2012 och befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas, och vi ser flera synergier inom gruvdrift, anrikning, smältverksamhet och regional prospektering. Förvärvet etablerar också en stabil försörjning av nickelkoncentrat till vårt smältverk Harjavalta”, säger Lennart Evrell, vd och koncernchef för Boliden.

“Tidpunkten passar oss väl. Vi har de senaste åren genomfört flera stora expansionsprojekt och är redo att ta oss an ett nytt större åtagande. Tillsammans med smältverken Kokkola och Harjavalta och gruvan Kylylahti innebär förvärvet av Kevitsa också att Boliden utvidgar sin närvaro i Finland – en attraktiv geologisk region”, sammanfattar Lennart Evrell.

Kevitsa är en nickel-koppar-guld-Platinum Grupp Metaller (PGM) gruva i norra Finland. Under 2015 svarade nickel och koppar för cirka 40 procent vardera av nettoomsättningen, medan guld, PGM och kobolt svarade för resterande andel. Gruvan producerade 6,7 Mton malm under 2015. Kevitsa har 380 anställda och cirka 200 entreprenörer.

Under 2015 producerades 8 805 ton nickel, 17 204 ton koppar, 400 kg guld, 992 kg platina och 784 kg palladium. EBITDA uppgick under 2015 till 42 MUSD och EBIT till -6 MUSD.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 712 MUSD på skuldfri basis och ska betalas kontant. Därtill kommer justeringar för rörelsekapital och nettoskuld vid tillträdet. Köpet finansieras av en 24-månaders bankfinansiering tillhandahållen av Nordea. Boliden kommer att utvärdera ett antal möjligheter för omfinansiering av denna bankfinansiering. Avtalet förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheter i Finland, Sverige och Tyskland.

Goldman Sachs International agerar som enda finansiella rådgivare till Boliden i samband med förvärvet.

Källa: Boliden

Relaterade artiklar

Proplate tar hem mångmiljonorder till Skanska

Proplate tar hem mångmiljonorder till Skanska

Anode casting, Boliden Harjavalta

Anode casting, Boliden Harjavalta

FlexLink prisas for utomordentligt god design, vid Red Dot Award 2016!

FlexLink prisas for utomordentligt god design, vid Red Dot Award 2016!

ABB snabbladdar fler utsläppsfria Volvobussar i Luxemburg

ABB snabbladdar fler utsläppsfria Volvobussar i Luxemburg