sca-ostrand-900x602

CGI levererar verksamhetsstöd till SCA Östrands nya fabrikssatsning

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, ska leverera produktionssystem till SCA Östrands fabriksanläggningar i Sundsvall. SCA Östrand genomför just nu en de största investeringarna i modern tid inom processindustrins, med målsättningen att fördubbla sin produktion, och CGI blir stolt partner på IT-sidan. Samarbetet omfattar IT-stöd för hela produktionskedjan, och är initialt avtalat för 4 år.

Efterfrågan på SCA Östrands massaprodukter växter snabbt. Huvudmarknaden för företaget är västra Europa, dit massa i form av balar levereras SCA Östrands fabrik. SCA satsar nu 7,8 miljarder kronor i att bygga en helt ny massafabrik på området, med produktionsstart vid halvårsskiftet 2018.

I detta omfattande projekt har CGI fått förtroendet att leverera ett s.k. MES-system (Manufacturing Execution System), vilket utgör navet i produktionen: Här planerar, utför och följer man upp balproduktionen. Systemet säkerställer även spårbarhet och samlar in de data som ligger till grund för kvalitetscertifiering, något som är viktigt för slutkunderna som med detta får ett kvitto på den höga kvaliteten. CGI:s egenutvecklade affärssystem för kvalitetskontroll och certifikatshantering, Fagus, som redan används av SCA Östrand integreras nu i det övergripande MES-systemet, med målsättningen att få en mer rationell hantering och bättre kontroll på produktionen.

– En rationell hantering är en förutsättning för att kunna fördubbla produktionskapaciteten. CGI:s system ska förenkla hela produktionsprocessen, från planering till kvalitetskontroll, säger Anders Gradin, funktionsansvarig för IT-frågor på SCA Östrand. Dessutom blir det enklare att ta fram de relevanta kvalitetsparametrar som ligger till grund för informationen till kunderna om deras leveranser.

Att valet av leverantör föll på CGI beror enligt Anders Gradin dels på goda erfarenheter av tidigare samarbete, dels på grund av CGI:s lokala närvaro.

– CGI förstår vår verksamhet. Och det här projektet har verkligen styrts av verksamheten, dvs. de som arbetar med planering, produktion och kvalitetskontroll. Teknikfrågorna har kommit i andra hand. Dessutom har CGI bra lokal kompetens i Sundsvall. Vi delar samma filosofi om att vara lokala och skapa tillväxt där vi verkar, säger Anders Gradin.

– Vi på CGI är mycket stolta över att få vara en del av ett av Sveriges största industriprojekt i modern tid. IT blir allt mer centralt inom industrin för att vara kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga. Här kan vi hjälpa kunderna med vår expertis inom både verksamhet och IT. Den här affären är dessutom ett kvitto på att vår ”glokala” modell fungerar. Vi är nära kunden geografiskt men har också hela det globala CGI i ryggen, vilket bland annat innebär att vi får mer muskler att utveckla egna lösningar, såsom den som ligger till grund för samarbetet med SCA Östrand, säger Samuel Auvray, Nordenansvarig för Manufacturing på CGI.

– Affären med SCA och ett nytt produktionssystem är positiv på många sätt. Vi har ett starkt fokus på tillverkande industri och här i norr särskilt på skogs- och massaindustri. Det är också mycket positivt att SCA valt att samarbeta med en leverantör med stark lokal närvaro. På så sätt bidrar vi till regionens tillväxt, säger Monika Lundberg, chef för Region Norr på CGI Sverige.

Källa: CGI

Relaterade artiklar

Rekordsnabb uppstartstid i Åmotfors efter byte av ställverk och styrsystem

Rekordsnabb uppstartstid i Åmotfors efter byte av ställverk och styrsystem

Scania väljer SKF-teknik för ny generation lastbilar

Scania väljer SKF-teknik för ny generation lastbilar

ABB tar hem order på krafttransformatorer till Forsmark

ABB tar hem order på krafttransformatorer till Forsmark

ABB bidrar till det första digitala ställverket i Storbritannien (UK)

ABB bidrar till det första digitala ställverket i Storbritannien (UK)

gr Stål och gruva

Idag lanserar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv gemensamma reformförslag för en konkurrenskraftig gruv- och stålnäring. Förslagen handlar bland annat om…