cowi111

COWI genomför uppgradering av bergrum för råolja

COWI påbörjade i mars ett projekt i syfte att uppgradera och ta i drift Bergrum 1 i Syrhåla, Göteborg. Bergrummet har varit ur drift sedan början av 1980 talet men skall nu åter tas i drift för att möjliggöra lagring av råolja. Volymen på bergrummet är ca 650 000 m³, vilket är större än Globens volym.

Projektet, som är en investering i 130 miljonersklassen, genomförs i nära samarbete med uppdragivaren som har specialistkunskap från motsvarande anläggningar.

Projektet utförs som ett EPCM-uppdrag (Engineering, Procurement och Construction Management), vilket innebär att COWI levererar samtliga tjänster inom projektledning, inköp, projektering och byggplatsledning. COWI har valt att scanna befintlig anläggning för att kunna utföra projekteringen i 3D från det egna kontoret, vilket är kostnadseffektivt och samtidigt medför det en mycket hög kvalitetssäkring.

Arbetet påbörjades i mars 2016 och skall stå klart i oktober 2017. För närvarande pågår ett intensivt arbete på plats med mark- och byggarbeten samt rör- och utrustningsinstallationer.

-Vi är mycket stolta över att ha erhållit ytterligare ett EPCM-projekt inom processindustrin. Tack vare vår långa erfarenhet av helhetsåtagande och vårt goda rykte inom industrin, valde kunden oss som partner för sitt projekt, säger Johan Wikemark, avdelningschef Projekt Industri på COWI.

Källa: COWI

Relaterade artiklar

Ny VD utsedd för Brenderup Group

Ny VD utsedd för Brenderup Group

SKF Solution Factory i Göteborg LEED certifierad enligt nivå Guld

SKF Solution Factory i Göteborg LEED certifierad enligt nivå Guld

ABB i topp när Sveriges forskare rankar företagen de har mest positivt intryck av

ABB i topp när Sveriges forskare rankar företagen de har mest positivt intryck av

Dometic utser ny President för EMEA

Dometic utser ny President för EMEA

gr Stål och gruva

Idag lanserar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv gemensamma reformförslag för en konkurrenskraftig gruv- och stålnäring. Förslagen handlar bland annat om…