els

EMC-standarden SS-EN 61326-3-2 för säkerhetskritisk utrustning för industribruk har kommit i ny utgåva.

EMC-standard för säkerhetskritisk utrustning för industribruk reviderad.

Tillämpningen styr kraven på funktion och tålighet. Det är lika självklart för barnkläder som för industriutrustning. Kanske bör utrustning med en säkerhetsfunktion till exempel vara mindre känslig för störningar.

För system av betydelse för säkerheten i industrier (säkerhetskritiska system) och utrustning med säkerhetsfunktioner finns därför två EMC-standarder med särskilda immunitetsfordringar, SS-EN 61326-3-1 och
SS-EN 61326-3-2. De ingår i en serie standarder med EMC-fordringar för utrustning för mätning och styrning, t ex sensorer, ställdon och programmerbar styr- och reglerutrustning.

De båda standarderna har därmed en koppling till funktionen hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system och till klassningen i olika SIL (Safety Integrity Level) som beskrivs i standardserien SS-EN 61508 (IEC 61508). Det finns också SIL-standarder som är särskilt anpassade till olika sektorer, som serien SS-EN 61511 för just säkerhetskritiska system för processindustrin och SS-EN 62061 för maskiner.

Båda standarderna innehåller störningsnivåer och mätmetoder, men de skiljer sig åt vad gäller tillämpningen. För SS-EN 61326-3-2, som nu kommit i ny utgåva, förutsätts att man vidtagit åtgärder för att hålla nere störningsnivåerna i anläggningen. Standardens omfattningsavsnitt ger en lista på sådana åtgärder, bland annat begränsad användning av radiosändare, separation mellan kraft- och kommunikationskablar och ändamålsenligt skydd mot överspänningar, inklusive åskskydd.

Den andra standarden, SS-EN 61326-3-1, gäller då för utrustning med säkerhetsfunktion som används på övriga platser i industrier – t ex utomhus – och den är därför både mer omfattande och strängare i sina fordringar. Ett exempel är tåligheten mot elektromagnetiska fält mellan 80 MHz och 1 GHz, där SS-EN 61326-3-1 sätter gränsen 20 V/m medan
SS-EN 61326-3-2 nöjer sig med 10 V/m. Ett annat är att SS-EN 61326-3-1 också anger provningar av immunitet mot störningar från radiosändare med olika frekvenser.

Den nya utgåvan av SS-EN 61326-3-2 skiljer sig från den förra från 2009 bland annat genom att den anpassats till nya standarder för immunitetsmätning i serien SS-EN 61000-4. T ex har den övre gränsen för radiofrekventa fält höjts till 6 GHz. Standarderna är tänkta att användas tillsammans med den allmänna delen SS-EN 61326-1.

Det finns en generell standard med immunitetsfordringar på utrustning för säkerhetskritiska system i industrin, SS-EN 61000-6-7, som är mer allmänt hållen. Produktstandarderna i 61326-serien innehåller mer specifik information om t ex mätuppställningar och om hur mycket som störningar får inverka på produkternas uppträdande och prestanda. Den generella standarden används då för produkter som inte täcks av 61326-serien, t ex för matning och drivning.

Mer information finns i det inledande avsnitten i standarderna som man kan läsa i preview, fritt nedladdningsbara här för SS-EN 61326-1, härför SS-EN 61326-3-1 och här för den färska SS-EN 61326-3-2.

Serien 61326 är framtagen som internationell standard i den tekniska kommittén för industriell processtyrning, IEC TC 65, inom IEC, den internationella standardiseringsorganisationen för elektronik och elektroteknik. De har också antagits som europeisk standard, EN, och fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.

Det är också genom SEK Svensk Elstandard www.elstandard.se som svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer kan delta och bidra i arbetet med standarder för utrustning och system för industriell processtyrning. Se här för mer information om arbetet i IEC TC 65, Industrial-process measurement, control and automation, eller kontakta SEK på snc@elstandard.se, för att få veta mer om hur man vara med och skriva standarderna.

Arbetet i IEC TC 65 omfattar både produkter och system. Några andra aktuella standarder därifrån är IEC 62443 om IT-säkerhet i industriella automationssystem, läs mer om den här och SS-EN 61918 om installation av nät för informationsöverföring i industri läs mer om den här.

 

Källa: Elstadard

Relaterade artiklar

Svenska OCS får stororder på conveyors från tysk elbilstillverkare

Svenska OCS får stororder på conveyors från tysk elbilstillverkare

Veolia övertar Sandviks verksamhet för maskin- och plåtbearbetning i Sandviken

Veolia övertar Sandviks verksamhet för maskin- och plåtbearbetning i Sandviken

Fem nya premiumdäck visas på mc-mässan i Milano

Fem nya premiumdäck visas på mc-mässan i Milano

Evolutionärsträff 15 november - Eskilstuna gör IndustriEvolution

Evolutionärsträff 15 november - Eskilstuna gör IndustriEvolution