ebm

Energibesparing på upp till 51 % när axialfläktar i kondensatorer uppgraderades med utloppsdiffusorn AxiTop

Denna fallstudie visar på den stora energispareffekt som kan uppnås när befintliga axialfläktar, ur serien HyBlade, i kondensatorer uppgraderas och kompletteras med ebm-papst utloppsdiffusor AxiTop. Energibesparingen blev 15 till 51 % när ett antal kondensatorer kördes med dellast, och 26 % vid full last. En slutsats från studien är att en uppgradering med AxiTop inte bara ökar axialfläktarnas verkningsgrad och kraftigt reducerar energikostnaderna, utan också kan förbättra effektiviteten totalt sett i en större kylanläggning.

Vad är AxiTop?

Utloppsdiffusorn AxiTop reducerar förlusterna vid axialfläktarnas utlopp. Normalt strömmar luften med hög hastighet från fläktens utlopp till omgivningen. Med AxiTop retarderas flödet och en stor del av rörelseenergin istället omvandlas till statiskt tryck. Detta gör det möjligt att minska fläktens varvtal och ändå uppnå motsvarande tryck. AxiTop har utvecklats för att passa ebm-papst breda program av EC axialfläktar med fläktbladet HyBlade som levereras till många av marknadens ledande tillverkare av kylanläggningar. Utloppsdiffusorn kan användas både vid nyinstallation och vid renovering av befintliga kylanläggningar. Effekten av uppgradering är lägre ljudnivåer, reducerade energikostnader och en ökad verkningsgrad.

Med AxiTop finns en lång rad av möjligheter till energibesparingar, sänkta ljudnivåer och ökad verkningsgrad. Genom att komplettera befintliga HyBlade-fläktar med utloppsdiffusorn AxiTop är det möjligt att minska energiförbrukningen med upp till 27 % och samtidigt reducera ljudet med så mycket som 7.2 dB(A).

AxiTops fördelar ger många applikationsmöjligheter

Utloppsdiffusorn Axitop användas ofta vid uppgraderingar av kondensatorer, kylare och kylaggregat. Förutom betydande energibesparingar i denna typ av applikationer finns det också möjligheter att med hjälp av diffusorn reducera ljudnivåer i många olika miljöer. Dessutom gör AxiTop det möjligt att förbättra en fläkts prestanda i applikationer där en fläkt inte svarar upp mot kraven i en applikation. När AxiTop används för att reducera ljudnivåer och förbättra fläktars prestanda ger utloppsdiffusorn ett stort mervärde i form av de betydande energibesparingar som exemplifierats med den beskrivna fallstudien från en större mathandelsbutik i England.

AxiTop-studie hos mathandelskedja i England

På uppdrag av en större mathandelskedja i England utförde konsultföretaget Space Engineering Service en studie av AxiTop som omfattade olika tester. Målsättningen var att utvärdera möjligheterna till energibesparingar genom att uppgradera befintliga kondensatorers EC-fläktar och förse dessa med utloppsdiffusorn AxiTop.
Utrustning för mätning av flöden och energiförbrukning samt temperaturloggning applicerades på fyra kondensatorer. Två av kondensatorerna var utrustade för lågtemperaturförhållanden (LT, Low Temperature) och två för högtemperaturer (HT, High Temperature). Mätningarna utfördes sedan under en period av fyra veckor.

AxiTop monterades på fläktarna i två av kondensatorerna. LT2 med tre axialfläktar och HT2 med fem fläktar. De övriga två kondensatorerna användes för att man skulle kunna göra en jämförelse med axialfläktar som inte kompletterats med AxiTop. Efter den inledande fyraveckorsperioden fortsatta mätningarna under ytterligare en månad.

Slutsatser

Läs slutsatserna i studien via broschyren nedan:

Fallstudie – AxiTop

Källa: ebm-papst

Relaterade artiklar

Norrtälje satsar på biogas för bilister

Norrtälje satsar på biogas för bilister

Vill skapa miljardindustri i norr - med naturgas

Vill skapa miljardindustri i norr - med naturgas

ABB lanserar flexibel “plug and play” mikronätslösning som stöder förnybar energi

ABB lanserar flexibel “plug and play” mikronätslösning som stöder förnybar energi

Trafiksäkerhetskampanj ska få män att köra som kvinnor

Trafiksäkerhetskampanj ska få män att köra som kvinnor