enersizr

Enersize har tecknat vinstdelningsavtal med Beijing Foton Cummins

Enersize meddelade den 14 mars 2017 att bolaget ingått avtal med Beijing Foton Cummins om installation av Enersizes system för mätning och effektivisering av tryckluftssystem. Detta projekt fortsätter i och med det nu tecknade fyraåriga vinstdelningsavtalet in i sin andra fas.

Fabriken har en installerad kompressorkapacitet på strax under 2MW och en årlig förbrukning på cirka 7 000-8 000 MWh. Uppskattad besparing är 20-30% och baseras på genomförandet av några av de besparingsmöjligheter som Enersize har identifierat. Skulle alla identifierade besparingsåtgärder kunna genomföras kan besparingen bli högre.

Vinstdelningsavtalet har ingåtts med Enersize mångåriga kinesiska partner Join Team som kontraktsmellanhand och samarbetspartner. Join Team har option på att deltaga i vissa delar av projektfinansieringen, vilket kan komma att påverka fördelningen mellan Enersize och Join Team i en mindre utsträckning. Enersizes vinstandel av den totala besparingen under kontraktstiden uppskattas till cirka 50%.

Avtalet är strukturerat som ett ramavtal där genomförandet av vissa besparingsåtgärder är villkorat godkännande av slutkunden. Detta kan påverka slutligt uppnådd besparing. Enersize och Join Teams andel av besparingen är som störst under de två första kontraktsåren för att därefter avta.

Beijing Foton Cummins Engine är ett Joint Venture mellan Beiqi Foton Motor, som är en tidigare Enersizekund, och Cummins, som är ett US Fortune 500-företag och en ledande tillverkare av dieselmotorer.

Enersize kommer utnyttja sin nya patentansökta teknik för kompressoroptimering som en väsentlig del av effektiviseringsarbetet. Effektiviseringsåtgärderna förväntas genomföras under Q2 2018 samt Q3 2018 med mål att påbörja faktureringen under Q3 2018.

Relaterade artiklar

Boliden förvärvar gruvan Kevitsa i Finland

Boliden förvärvar gruvan Kevitsa i Finland

Proplate tar hem mångmiljonorder till Skanska

Proplate tar hem mångmiljonorder till Skanska

FlexLink prisas for utomordentligt god design, vid Red Dot Award 2016!

FlexLink prisas for utomordentligt god design, vid Red Dot Award 2016!

ABB snabbladdar fler utsläppsfria Volvobussar i Luxemburg

ABB snabbladdar fler utsläppsfria Volvobussar i Luxemburg

zz Tillverkning

Zurface etablerar sig i Sverige

Zurfacekoncernen producerar och säljer naturstensprodukter till bland annat kommuner och entreprenörer för stora infrastruktur- och byggnadsprojekt såväl som trädgårdsprojekt. Egen produktion sker…