EXAKT.VIKT

Exakt vikt – en tungt vägande fråga för Atlas Copco Secoroc

Atlas Copco Secoroc i Fagersta tillverkar bergborrar och levererar till kunder över hela världen. Från början hette företaget endast Secoroc och tillhörde Fagersta bruk men år 1988 köpte Atlas Copco upp företaget för att förlägga sin bergborrtillverkning på orten. I dag är företaget en världsledande aktör inom segmentet.  

Storleken på produkterna som tillverkas är allt ifrån fyra decimeter långa till uppemot tolv meter och vikterna varierar kraftigt med storleken. Oavsett storleken krävs en enorm noggrannhet och precision vad gäller vikten på leveranserna. Niklas Jakobsson är global logistikutvecklare på Atlas Copco Secoroc och har bland annat som uppgift att ta fram redskap för lagerhantering och förpackning.

– Vi skickar ut cirka femhundrade ton i veckan från vår enhet. Att vikten är exakt har stor betydelse av många skäl. Ett av dem är transportkostnaden. Med de stora volymer vi skickar ut så kan ett extra kilo per kolli i fraktkostnad innebära miljonkostnader i slutet av året. Det är en kostnad som slår direkt på sista raden, säger Niklas Jakobsson.

Ytterligare en anledning till exakta viktangivelser är att kunderna i många fall kräver stor noggrannhet vid sina inköp.

– Låt säga att kunden ska kunna borra ett 200 meter djupt hål. Om varje tremetersstång väger några kilon för mycket eller för lite så kan den beräknade vikten diffa ganska mycket i slutändan. Kanske så mycket så att utrustningen inte står pall för påfrestningen, säger Niklas Jakobsson.

Flexibelt system för olika vikter
Arbetsplatsen där Niklas Jakobsson och hans team arbetar måste kunna hantera föremål i de varierande storlekarna. Därför är vågarna som de har köpt in från METTLER TOLEDO fördelade på fyra lyftbord som är stående på rad och till varje lyftbord har METTLER TOLEDO även levererat vägningsutrusning i form av lastceller med Ethernet-kommunikation till varje bord.

– Vi kan således, beroende på borrens längd, väga föremålen på alla fyra vågar samtidigt. Vägningsutrustningen summerar de fyra bordens vikt och ger en totalvikt. Till detta är det kopplat en programvara som visar viktfördelningen mellan borden. Operatören kan enkelt välja vilka av lyftborden som ska ingå i vägningen, säger Niklas Jakobsson.

En avgörande fråga för Atlas Copco har varit robustheten hos vågarna. Med daglig hantering av tunga stålkonstruktioner så kan man räkna med en hel del stötar och slag.

– Lastcellerna är utrustade med vibrationsutrustning vilket minskar belastningen på lastscellerna när vi hämtar buntar och lägger ner det. Detta dämpar också själva peaken på en hård stöt eller ett slag.

Smidig installationsprocess
Den nya mätutrustningen är installerad på elva olika arbetsstationer och har varit i bruk sedan september 2016. Ett halvår senare fungerar utrustningen prickfritt och helt enligt önskemål. Niklas Jakobsson är mycket nöjd med det sätt på vilket METTLER TOLEDO har varit behjälpliga i implementeringen av det nya vägningssystemet.

– Vi har fått mycket god hjälp av METTLER TOLEDO under hela processen. Samarbetet har fungerat jättebra och de har hela tiden varit tillgängliga när vi har behövt hjälp, säger Niklas Jakobsson.

Investeringen har också inneburit betydande förbättringar i arbetsprocessen och har frigjort mycket resurser hos operatörerna.

– Arbetsbördan har minskat markant. Tidigare fick vi utföra ett manuellt beräkningsarbete på totalvikten där man aldrig kunde vara säker på att beräkningarna var i överensstämmelse med verkligheten. Nu går vägningen och rapporteringen på nolltid vilket har ökat kapaciteten på vår enhet och vi har frisatt extra resurser, säger Niklas Jakobsson.

Atlas Copco Secoroc har långtgående planer på ytterligare automationer inom vägningstekniken.

– Vi expanderar ständigt och kommer att vara i stort behov av METTLER TOLEDO även framöver. Vårt samarbete med dem har pågått sedan tidernas begynnelse. Jag var i kontakt med METTLER TOLEDO redan i början av nittiotalet och vet att det är en trogen och stabil leverantör, säger Niklas Jakobsson.

 

Källa: METTLER TOLEDO.

Relaterade artiklar

Atlas Copco förvärvar tysk kompressordistributör

Atlas Copco förvärvar tysk kompressordistributör

METTLER TOLEDOs nya vågplattformar ger precision i farliga områden

METTLER TOLEDOs nya vågplattformar ger precision i farliga områden

Björn Lifvergren ny VD för Inission AB

Björn Lifvergren ny VD för Inission AB

Atlas Copco utnämner Henrik Elmin till chef för affärsområdet Industriteknik

Atlas Copco utnämner Henrik Elmin till chef för affärsområdet Industriteknik

gr Stål och gruva

Idag lanserar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv gemensamma reformförslag för en konkurrenskraftig gruv- och stålnäring. Förslagen handlar bland annat om…