kol

Förändringar i kolpriset

Asiaterna har länge haft rabatterat kolpris jämfört med européerna, men prisbilden håller på att förändras.

I februari förra året införde kinesiska myndigheter regleringar på all kolproduktion i landet och i och med detta försvann även Asiens kolprisrabatt. På grund av ett energiunderskott har kineserna dammsugit världsmarknaden på kol. Detta har fått till resultat att kolpriset har mer än fördubblats under det senaste året.

Den kraftiga prisökningen har fått de kinesiska myndigheterna att dra tillbaka regleringarna och den inhemska kolproduktionen är nu i full gång igen.

Samtidigt i Europa kämpar både tysk och fransk kärnkraft med driftstopp. Kontinenten upplever även ovanligt låga temperaturer. Och det är den europeiska kolkraften som måste ersätta bortfallet från kärnkraften och klara den ökade efterfrågan på energi. Ryssland är huvudleverantör av kol till Europa, men på grund av kylan har de leveransproblem. Sammantaget innebär detta att den europeiska kolen åter kommer att kosta mer än den asiatiska.

Högre kolpriser i Europa betyder högre elpriser i Norden. Det är framförallt tysk kolkraft som spelar en viktig roll när det gäller att driva upp de nordiska elpriserna.

 

Källa: LOS Energy.

Relaterade artiklar

Norrtälje satsar på biogas för bilister

Norrtälje satsar på biogas för bilister

Vill skapa miljardindustri i norr - med naturgas

Vill skapa miljardindustri i norr - med naturgas

ABB lanserar flexibel “plug and play” mikronätslösning som stöder förnybar energi

ABB lanserar flexibel “plug and play” mikronätslösning som stöder förnybar energi

Trafiksäkerhetskampanj ska få män att köra som kvinnor

Trafiksäkerhetskampanj ska få män att köra som kvinnor