mettler

Förhindra driftstopp i vägningsprocesser med InTouchSM Remote Services från METTLER TOLEDO

InTouchSM Remote Services från METTLER TOLEDO ger hög noggrannhet och förhindrar dyrbara processtopp för företag som på ett enkelt sätt vill kunna identifiera problem i vägningsutrustningen.

METTLER TOLEDO lanserar InTouchSM Remote Services för vägningsutrustning. Den nya tjänsten meddelar METTLER TOLEDOs servicepersonal om det inträffar problem som skulle kunna påverka vågens funktion eller noggrannhet. På så sätt säkerställs smidigt löpande vägningsprocesser med förbättrad drifttid och produktivitet.

InTouchSM Remote Monitoring utvärderar ditt vågsystems egenskaper och driftförhållanden dygnet runt, alla dagar, och upptäcker viktiga parameterändringar via ett väl skyddat, tredjepartscertifierat nätverk. Tack vare den heltäckande bevakningen av alla anslutna enheter kan du vara säker på att inga våglarm och incidenter förbises.

Exempel på händelser som övervakas i ditt vägningssystem:

Kritiskt låg RAM-batterinivå.
Test- och slutdatum för kalibrering.
Styrgränsfel/kapacitetsproblem.
Fel i I/O-kommunikationen.
Låg spänning i lastceller.
Nollinhämtning vid kalibrering.
Du kan tilldela användarna olika åtkomstnivåer – antingen för tillgång till ett antal basfunktioner eller för mer avancerad fjärrbevakning. Fjärrbevakningsaviseringar ger information om när åtgärder bör vidtas. Fjärrsupportfunktionen gör det möjligt för METTLER TOLEDOs servicetekniker att undersöka och åtgärda problem, eller att skicka specialistpersonal direkt till platsen. Oavsett situation är all immateriell egendom skyddad.

Alla InTouchSM-aktiviteter arkiveras automatiskt, vilket ger möjlighet att kontrollera historik och sammanställa rapporter. Den arkiverade informationen kan även användas för kvalitetskontroll och processförbättringar.

För mer information om hur InTouchSM kan förbättra din vägningsutrustnings drifttid och säkerställa oavbrutna vägningsprocesser, besök www.mt.com/ind-intouch-remote .

Källa: METTLER TOLEDO.

Relaterade artiklar

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak

gr Stål och gruva

Idag lanserar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv gemensamma reformförslag för en konkurrenskraftig gruv- och stålnäring. Förslagen handlar bland annat om…