Förnybar transformatorolja kapar energiförlusterna

Energiförlusterna i det svenska elnätet motsvarar en kärnkraftsreaktor. Nu har det svenska företaget Avantherm tagit fram en lösning som minskar förlusterna – en helt förnybar transformatorolja som med sin prestanda utmanar de fossila oljorna på marknaden.

 

– Vår transformatorolja skapar nya möjligheter att minska förlusterna i elnäten, tack vare bättre kylande egenskaper än traditionella oljor. Att den dessutom är helt förnybar gör den ännu smartare när det gäller att minska klimatpåverkan från energisystemet, säger Avantherms VD Stefan Dufva.

Avantherms transformatorolja har betydligt lägre viskositet än traditionella transformatoroljor, det vill säga den är mer lättflytande. Det gör att den kyler bättre, vilket är nyckeln till minskade energiförluster. Förlusterna i svenska transformatorer motsvarar i dag en kärnkraftsreaktor och i hela EU handlar det om uppåt 100 TWh per år.

Den förnybara oljan kan användas i befintliga transformatorer. Men de goda egenskaperna gör det också möjligt att utveckla mindre transformatorer, vilket ger lägre materialåtgång samtidigt som mindre yta behöver tas i anspråk där de placeras. Avantherms transformatorolja är giftfri och biologiskt nedbrytbar vilket minskar miljöpåverkan och ger en säkrare arbetsmiljö.

– Jag har i mitt yrkesliv varit med och utvecklat en rad transformatoroljor. Avantherms olja är prestandamässigt överlägsen alla oljor jag har varit i kontakt med, och att den dessutom är fossilfri gör den unik, säger Per Wiklund, chef för forskning och utveckling på Avantherm och även ordförande för svenska kommittén för standardisering av transformatoroljor.

Avantherm har sedan 2010 utvecklat och testat förnybara produkter som kan ersätta fossila oljor och kemikalier samtidigt som prestandan höjs. Avantherms värmeöverföringsvätskor blev kommersiellt tillgängliga för världsmarknaden i april 2016. Inom kort lanseras förnybara släppoljor och utveckling pågår av hydrauloljor.

Källa: Avantherm

 

Relaterade artiklar

Norrtälje satsar på biogas för bilister

Norrtälje satsar på biogas för bilister

Vill skapa miljardindustri i norr - med naturgas

Vill skapa miljardindustri i norr - med naturgas

ABB lanserar flexibel “plug and play” mikronätslösning som stöder förnybar energi

ABB lanserar flexibel “plug and play” mikronätslösning som stöder förnybar energi

Trafiksäkerhetskampanj ska få män att köra som kvinnor

Trafiksäkerhetskampanj ska få män att köra som kvinnor