ett

Framtidens monteringslösningar och Industri 4.0 i fokus underAtlas Copcos roadshow Smart Connected Assembly

Tillverkningsindustrin i Sverige och många andra länder ställs inför nya utmaningar i takt med att Industri 4.0 får allt större genomslag. Industri 4.0 har kallats den fjärde industrirevolutionen där målet är smarta och uppkopplade fabriker. Konstant tillgång till data i realtid öppnar nya möjligheter och banar också vägen för stora effektivitetsvinster. Intelligenta och digitala nätverkssystem möjliggör i stort sett självstyrande produktionsprocesser. I framtidens industrimiljöer kommer människor, maskiner och utrustning att kommunicera och samarbeta med varandra direkt. Atlas Copcos bidrag till denna industriella revolution är något vi kallar Smart Connected Assembly .

”Smart Connected Assembly handlar om att skapa unika kund- och produktionsvärden genom att erbjuda möjligheter för kunderna att integrera alla monteringsrelaterade processer. Utvecklingen av datadrivna analyser och metoder för tillverkning och montering sker i ett mycket högt tempo. Med våra monteringslösningar öppnas också helt nya möjligheter att integrera dessa med en industris övergripande nätverk för olika tillverkningsprocesser. All den data som genereras i nätverken kan liknas vid ett råmaterial som kan bearbetas och användas för att identifiera möjligheter till förbättringar både i enskilda monteringsapplikationer men också i hela monteringsprocesser. Det är för att visa industrin på alla dessa möjligheter som vi satsat på att genomföra en roadshow ute i Europa och givetvis också här i Sverige”, säger Nicklas Tibblin , Vice President Marketing, MVI på Atlas Copco.

Roadshowen i Sverige startar den 30 augusti när Smart Connected Assembly-lastbilen gör sitt första stopp hos Scania i Södertälje. Under vecka 35 och 36 fortsätter sedan roadshowen till Köping (31 aug), Huskvarna (1 sept), Torslanda (4 -5 sept) , Skövde (6 sept), Oskarshamn (7 sept) och Landskrona (8 sept).

Stig in i Smart Connected Assembly-lastbilen.
Ta på ett par Virtual Reality-glasögon och kliv in i framtiden!
Lastbilen är mycket av en virtual tour där besökarna kan följa med in i framtidens monteringsmiljöer och upptäcka möjligheterna med de monteringslösningar och koncept som Atlas Copco utvecklat som stöd för Industri 4.0. Besökarna kommer bl a att kunna ta på sig Virtual Reality-glasögon och testa olika applikationer och service.

”De stora förändringar som nu sker när den fjärde industrirevolutionen tar fart är positiva. Samtidigt är det viktigt att industrin följer med i den tekniska utvecklingen och upptäcker alla nya möjligheter. Det är också därför vi gör satsningen på en roadshow med en Industri 4.0 inspirerad Smart Connected Assembly-lastbil. Lastbilen är en mötesplats där vi tillsammans med svensk industri kan diskutera och titta på lösningar för dagsaktuella och framtida utmaningar med koppling till monteringskvalitet, kostnader, flexibilitet och ergonomi”, säger Oskar Sörensson , Vice President Marketing, GI på Atlas Copco.

Fördelarna med Industri 4.0 kan sammanfattas med ”The six pillars of value” (sex värdepelare) som är en värdeplattform skapad av Atlas Copco och som illustrerar den fulla potentialen hos dagens och framtidens monteringslösningar. Många av lösningarna baseras på konkreta kundcase. Värdeplattformen beskriver de vinster som är möjliga att uppnå genom en optimering av produktionstiden, ökad produktivitet, reducering av kvalitetsbrister, sänkta kostnader för produktutveckling och lansering av nya produkter, energibesparingar och ergonomiska förbättringar.

 

Källa: Atlas Copco

Relaterade artiklar

Atlas Copco förvärvar kompressordistributör i central-Europa

Atlas Copco förvärvar kompressordistributör i central-Europa

Ny försäljnings- och marknadschef på Herdins

Ny försäljnings- och marknadschef på Herdins

Ny VD utsedd för Brenderup Group

Ny VD utsedd för Brenderup Group

Rototilt rekryterar välkänt ansikte

Rototilt rekryterar välkänt ansikte

gr Stål och gruva

Idag lanserar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv gemensamma reformförslag för en konkurrenskraftig gruv- och stålnäring. Förslagen handlar bland annat om…