802624b7318643aa_800x800ar

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

ABB har vunnit en order från Singapore Power (SP) PowerGrid om att förse Singapore med gasisolerade ställverk i form av fyra ställverk på 66 kilovolt (kV).

Projektet ingår som en del i SP PowerGrids kontinuerliga insatser för att stärka effektiviteten och tillförlitligheten hos sina överförings- och distributionsnät för elektricitet samt att möta det ökande behovet av elektricitet i Singapores industri-, näringslivs- och bostadssektorer.

Inom ramen för kontraktet på nyckelfärdiga anläggningar ska ABB utforma, konstruera, tillhandahålla och installera GIS-ställverken, där toppmoderna styr- och skyddssystem och även hjälputrustning ingår. I projektet ingår även att byta ut föråldrad utrustning vid två befintliga anläggningar för att stärka det nationella elnätet genom att öka kapaciteten och förbättra tillförlitligheten hos energileveranserna. Kontraktsarbetet beräknas slutföras under 2018.

GIS-tekniken från ABB kommer att gagna SP PowerGrid genom att ställverkens storlek minskar jämfört med konventionella luftisolerade ställverk (AIS). Den här tekniken kommer också att höja ställverkens elkapacitet, så att SP PowerGrid kan tillgodose framtida behov.

”Det gläder oss att kunna stödja SP PowerGrid när det gäller att stärka deras infrastruktur för elkraft för att upprätthålla tillförlitligheten hos elnäten och möta det ökande behovet av elektricitet”, säger Claudio Facchin, chef för ABB:s division Power Grids. ”I enlighet med ABB:s Next Level-strategi åtar vi oss att fortsätta leverera ökat kundvärde genom att utnyttja våra ledande tekniker och vår expertis inom projektutförande för att förse miljontals konsumenter med en stabil och effektiv strömförsörjning.”

Singapore Power (SP) Group är ett av de största bolagen i Singapore och en ledande koncern inom elförsörjning i Asien och Stillahavsområdet. Som ägare och aktör erbjuder koncernen överförings- och distributionstjänster för el och gas i Singapore och Australien, samt fjärrkyla i Singapore och Kina. Singapore Powers elnät klassas som ett av världens bäst presterande nät, baserat på internationella jämförelser.

ABB är världens ledande leverantör av luftisolerade, gasisolerade och hybridbaserade understationer med spänningsnivåer på upp till 1 100 kV. Dessa ställverk gör det enklare att på ett effektivt och driftsäkert sätt överföra och distribuera elektricitet med minimal miljöpåverkan till kunder inom installation, industri och handel, liksom till sektorer som järnväg, kollektivtrafik och förnybar energi.

Källa: ABB

Relaterade artiklar

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak

ABB:s svenska forskningscenter firar 100 år i närvaro av Kung Carl XVI Gustaf

ABB:s svenska forskningscenter firar 100 år i närvaro av Kung Carl XVI Gustaf