ened

Generaldirektör träffar energibranschen på Åsbro kursgård

Imorgon onsdag 8 november besöker Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson utbildningsanordnaren Åsbro Kursgård och utbildningen anläggningsmontör i skorkraftnätet. Med på besöket är även en lång rad representanter från studenternas framtida arbetsgivare, energiföretagen. Under dagen blir det samtal om yrkeshögskolans utbyggnad och energibranschens kompetensförsörjning. På eftermiddagen blir det rundvandring på övningsfältet och eventuell provklättring.

I en rapport från i våras uppger en tredjedel av energiföretagen i Sverige att de kommer att behöva öka personalstyrkan de närmaste tre åren. En av tio tekniker kommer att gå i pension under samma period. Samtidigt uppger 58% av energiföretagen att det redan idag är svårt att rekrytera. Bristen på utbildad arbetskraft gör att många nyrekryteringar sker från konkurrerande företag. Av de företag som har rekryterat nyutexaminerad personal har 37% av företagen rekryterat från yrkeshögskolan och 28% från högskolan. Nio av tio energiföretag som rekryterat från yrkeshögskolan anser att studenterna varit väl förberedda för jobb i branschen.

 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

Relaterade artiklar

Norrtälje satsar på biogas för bilister

Norrtälje satsar på biogas för bilister

Vill skapa miljardindustri i norr - med naturgas

Vill skapa miljardindustri i norr - med naturgas

ABB lanserar flexibel “plug and play” mikronätslösning som stöder förnybar energi

ABB lanserar flexibel “plug and play” mikronätslösning som stöder förnybar energi

Trafiksäkerhetskampanj ska få män att köra som kvinnor

Trafiksäkerhetskampanj ska få män att köra som kvinnor