mettler_Toledo

Gör METTLER TOLEDO sällskap på interpack 2017

Deltagare vid årets upplaga av förpackningsmässan interpack som besöker METTLER TOLEDO får chansen att se nya innovativa tekniker, interagera med avancerade lösningar för produktinspektion samt diskutera enskilda affärs-, efterlevnads- och verksamhetsbehov med branschexperter.

Vid interpack 2017, som anordnas i Düsseldorf i Tyskland den 4–10 maj, kommer METTLER TOLEDO att demonstrera hur fokus på skydd, produktivitet och kvalitet kan hjälpa livsmedels- och läkemedelstillverkare att förbättra sina processer och stärka sin konkurrenskraft på sina marknader.

Ett brett utbud av lösningar – från genomlysning och kontrollvägning till kamerainspektion och metalldetektering – kommer att visas upp, liksom nya programvarupaket som skapats för att underlätta integrering och datahantering maximalt för kunder med strikta produktionsscheman.

Neil Giles, marknadschef på METTLER TOLEDO Product Inspection, kommenterar: ” METTLER TOLEDO har ett åtagande att stödja de industrier som man säljer sina tjänster till och det har alltid framgått tydligt på Interpack. Företaget har investerat mycket tid och arbete i färdigställandet av montern och de mest relevanta systemen har med största omsorg valts ut till demonstrationerna. Ett brett utbud av lösningar kommer att visas upp – från genomlysning och kontrollvägning till kamerainspektion och metalldetektering – liksom avancerade programvarupaket som ProdX, som skapats för att göra integrering och datahantering så effektiv som möjligt för kunder med strikta produktionsscheman.”

METTLER TOLEDO’s monter (B55 i hall 11) kommer att bestå av fyra verksamhetslinjer – en för läkemedel, en för allmänna livsmedel, en för torra livsmedel och en för våta livsmedel.

Besökarna kan uppleva följande vidareutvecklingar :  

  • System för metalldetektering: Tekniska genombrott som optimerar prestandatestprocesser, ger upp till 20 % bättre känslighet vid torra tillämpningar och ger användarna möjlighet till fjärrbaserad åtkomst samt styrning av flera metalldetektorer via nätverksanslutna bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner.
  • ntgensystem: En rad olika system, bl.a. en helt ny maskin för glasinspektion som möjliggör fullständig inspektion av glasburkar, t.ex. av korrekt fyllnadsgrad och vakuumkontroll.
  • System för kontrollvägning: Ett avancerat kontrollvägnings- och märkningssystem för serialisering inom läkemedelsindustrin, samt två nya system som möjliggör en prestandaförbättring på 30 %.
  • Lösningar för kamerainspektion: Nya system som omfattar övre, undre och 360-graders inspektion, med smarta kameraalternativ. De senaste ansamlings- och serialiseringslösningarna, som syftar till att underlätta regelefterlevnad, kommer också att visas upp.
  • Programvarulösningar: Programvara för datahantering som gör att hela hanteringsprocessen vid produktinspektion kan styras från en och samma plats eller från flera fjärranslutna platser.

Källa: METTLER TOLEDO

Relaterade artiklar

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak