7

Hälften av alla workshoppar genomförda i PDB 4.0-projektet

Projektet med att utveckla SSG Produktdatabas till nästa nivå fortsätter efter sommaruppehållet. Hälften av alla workshoppar är genomförda, och referenskunder från industrin och leverantörer är med och arbetar i projektet.

Tidigare i år lanserade SSG projektet PDB 4.0, som syftar till att utveckla SSG Produktdatabas till nästa nivå med en ny teknisk plattform. Projektet löper över ett år, och sker tillsammans med Sigma som implementationspartner och Stibo som levererar ett PIM-system (Product Information Management) och MDM-system (Master Data Management).

Efter uppehåll under sommaren fortsätter nu projektet med full styrka. I den nuvarande fasen av projektet planeras för hur det nya systemet ska konfigureras, och i dagsläget är hälften av de inplanerade workshopparna är genomförda.

Fortfarande möjlighet att påverka

En ansats i projektet är att SSG Produktdatabas ska arbeta närmare industrin, och även knyta ihop leverantörer och industrin på ett bättre sätt. Därför har både industrianläggningar och leverantörer bjudits in till projektet för att vara med och påverka hur de kan samarbeta och effektivisera sitt arbete på bästa sätt. I dagsläget är tretton referenskunder från industrin och från leverantörer anmälda, och är med och lämnar synpunkter på hur arbetet fortlöper. I den remissrunda som nyss avslutades var övergripande affärsprocesser i fokus.

Emma Hultin Eriksson, projektledare på SSG, är nöjd med arbetet hittills.

– Vi ligger i fas i projektet, säger Emma Hultin Eriksson. Kvalitet är vår viktigaste faktor och det vi arbetar hårdast med att hålla. Vi värdesätter verkligen att industrin är med och påverkar vårt arbete!

Källa: SSG

Relaterade artiklar

Helhetslösning på höjd

Helhetslösning på höjd

Industriföretag satsar dubbelt på forskningsskydd

Industriföretag satsar dubbelt på forskningsskydd

Thommy Lundmark blir ordinarie divisionschef i Bravida division Nord

Thommy Lundmark blir ordinarie divisionschef i Bravida division Nord

Stora Enso och Intersport i global friskvårdssatsning

Stora Enso och Intersport i global friskvårdssatsning