glada

Hälsoinspiratörer i Zinkgruvan prisas

Förebyggande friskvård är extra viktigt för skiftarbetande personal. Därför är det glädjande att Zinkgruvan Minings Hälsa- och fritidsgrupp har lyckats så väl med sina hälsofrämjande aktiviteter. Gruppen tilldelas Svemins arbetsmiljöpris 2016.

Svemins Arbetsmiljöpris 2016 går i år till Zinkgruvan Minings Hälsa- och fritidsgrupp. För deras ”olika sport- och fritidsaktiviteter vilket lockat både redan aktiva medarbetare och de som tidigare inte varit lika aktiva. De flesta av aktiviteterna har genomförts i grupp vilket har stärkt känslan av samhörighet i organisationen.”

Friskvård och hälsofrämjande aktiviteter är ett viktigt inslag i företagens förebyggande och främjande arbete. Forskning har visat att det är extra viktigt för företag med skiftgående personal att förebygga negativa hälsoeffekter på grund av oregelbundna arbetstider.

Zinkgruvan Minings Hälsa- och fritidsgrupp utveckling till en grupp av hälsoinspiratörer har gett ett mycket gott gensvar hos anställda såväl som bland entreprenörer med verksamhet i Zinkgruvan. Svemins arbetsmiljöpris 2016 tilldelas hela gruppen men Svemin vill speciellt omnämna Brith-Marie Walther som en samlande och drivande kraft i gruppens arbete. ”Med sitt engagemang, sin kreativitet och sin glädje har hon bidragit till att aktiviteterna genomförts och till att de lockat så många deltagare”.

Svemin riktar ett stort grattis till Zinkgruvan Minings Hälsa- och fritidsgrupp och övriga nominerade kandidater!

Källa: Svemin och Industriarbetgivarna.

Relaterade artiklar

Teknikprodukter och Scandinavian Friction fördjupar samarbetet med Tufcot Engineering

Teknikprodukter och Scandinavian Friction fördjupar samarbetet med Tufcot Engineering

Johan Halling, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik, går i pension

Johan Halling, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik, går i pension

Gruvbranschen lättad över kalkbeslut

Gruvbranschen lättad över kalkbeslut

Atlas Copco utnämner Helena Hedblom till chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik

Atlas Copco utnämner Helena Hedblom till chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik

gr Stål och gruva

Idag lanserar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv gemensamma reformförslag för en konkurrenskraftig gruv- och stålnäring. Förslagen handlar bland annat om…