boliden

Helene Seim ny General Manager för Bolidens zinksmältverk Odda

Helene Seim har utsetts till General Manager vid Bolidens zinksmältverk Odda i Norge. Helene kommer närmast från tjänsten som produktionschef, och har arbetat vid Boliden Odda sedan 2003. Helene efterträder Dag Berg som varit General Manager sedan 2010. Dag har utsetts till Manager R&D Strategic Projects inom Boliden Smältverk för att stärka affärsområdets strategiska satsning på forskning och utveckling. Båda dessa tillträden kommer preliminärt att ske i början av 2017.

”Under Dag Bergs tid har Boliden Odda med framgång drivit flera projekt för att säkra sin starka ställning. Med Helene som ny General Manager är jag övertygad om att denna positiva utveckling kommer att fortsätta med fokus på säkerhet och kontinuerliga förbättringar”, säger Kerstin Konradsson, Direktör Boliden Smältverk.

Boliden Odda producerar ren zink och zinklegeringar samt svavelsyra. Smältverkets expansion för att öka produktionen till 200 kton zink per år från och med andra kvartalet 2017 löper på väl.

Källa: Boliden.

Relaterade artiklar

Boliden förvärvar gruvan Kevitsa i Finland

Boliden förvärvar gruvan Kevitsa i Finland

Anode casting, Boliden Harjavalta

Anode casting, Boliden Harjavalta

Peter Söderman ny vd för LKAB Wassara

Peter Söderman ny vd för LKAB Wassara

Bolidens andra kvartal: Bra produktion och starkt kassaflöde

Bolidens andra kvartal: Bra produktion och starkt kassaflöde

gr Stål och gruva

Idag lanserar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv gemensamma reformförslag för en konkurrenskraftig gruv- och stålnäring. Förslagen handlar bland annat om…