metal-industry

Hett Förvärv – Motala Verkstad Group förvärvar Norrhults Stålgjuteri!

Motala Verkstad Group AB (MVG) har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Norrhults Stålgjuteri AB (NSG). Förvärvet är ett led i MVG:s strategi att bygga en nordisk verkstadsgrupp för systemleveranser till kunder inom industri och infrastruktur. NSG sysselsätter drygt 50 medarbetare och omsätter ca 60 Mkr. Bolaget, som är beläget i Norrhult i Småland, gjuter stålkomponenter av hög kvalitet för specialiserade industriella tillämpningar. Företaget har ett flertal svenska och internationella kunder.

Anders Holm, VD tillika en av huvudägarna i Motala Verkstad Group AB, säger: ”Förvärvet av Norrhult adderar en konkurrenskraftig producent av gjutgods till vår grupp och tryggar vår försörjning av rostfria ämnen. Företaget kommer ingå som ett dotterbolag inom Motala Verkstad Group och bidra till att vi kan erbjuda våra kunder mer kompletta lösningar.”.

Koncernen planerar för fortsatt tillväxt både organiskt och genom förvärv samt in- sourcing av attraktiva produktionsenheter.

Säljare av NSG är VD och tillika huvudägare Stefan Korzonek, som kommer kvarstå i rollen som VD för bolaget. Han säger i en kommentar: ”Jag välkomnar MVG som ny ägare och ser stora fördelar med den nya konstellationen. Vi får nu gemensamt en bredare marknad och kommer skapa värdefulla synergier för bägge parter!”.

Tillträdet är planerat i början av januari, 2017, och sker under förutsättning att några få återstående villkor uppfyllts. Förvärvet föranleder inga organisatoriska förändringar inom NSG. Verksamheten kommer fortgå med befintlig personalstyrka

Källa: MVG

Relaterade artiklar

Boliden förvärvar gruvan Kevitsa i Finland

Boliden förvärvar gruvan Kevitsa i Finland

Anode casting, Boliden Harjavalta

Anode casting, Boliden Harjavalta

Peter Söderman ny vd för LKAB Wassara

Peter Söderman ny vd för LKAB Wassara

Bolidens andra kvartal: Bra produktion och starkt kassaflöde

Bolidens andra kvartal: Bra produktion och starkt kassaflöde

gr Stål och gruva

Idag lanserar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv gemensamma reformförslag för en konkurrenskraftig gruv- och stålnäring. Förslagen handlar bland annat om…