telf

Hybridteknik i magnetkopplade pumpar för processindustrin

Bild:Telfa
På grafen visas skillnaden i temperaturökning i ”magnetkannan” vid olika flöden.

Telfa AB, som är svensk distributör av M Pumps pumpar, har börjat sälja en ny hybridteknik som flyttar gränsen för när det är ekonomiskt och tekniskt gångbart att använda magnetkopplade pumpar istället för axeltätade pumpar.

 

En italiensk pumptillverkare, M Pumps, har sedan 2015 tagit patent på en ny teknik. I ”magnetkannan” använder de kolfiber utvändigt, för hållfasthetens skull, och höglegerat stål invändigt. Vad M Pumps har gjort är att använda en tunnare godstjocklek i stålskiktet. Godset behöver inte vara lika tjockt som brukligt eftersom man har kolfiberskiktet ytterst för att säkra hållfastheten. Hybridtekniken klarar vätsketemperaturer upp till 200 grader och tryck upp till 50 bar och minskar radikalt värmeförlusterna och temperaturhöjningen vid den magnetiska kraftöverföringen. Det går därför att köra mycket högre effekt med dessa magnetkopplade pumpar.

Temperaturökningen i ”magnetkannan”, som kan vara mer än 25 grader Celsius med magnetkannor av hög legerat stål, blir bara 1-2 grader med kolfiber-höglegerat stål i hybridutförande. Tillverkningskostnaden är i stort jämförbar med konventionell teknik.

På grafen intill visas skillnaden i temperaturökning i ”magnetkannan” vid olika flöden.

Det finns en uppsjö magnetkopplade pumpar med plast inuti, där man slipper temperaturhöjning till följd av den magnetiska kraftöverföringen, men de kan inte användas när temperaturen eller trycket är för högt, för det klarar inte plasten.

Temperaturökningen i ”magnetkannan” kan vara ett problem för industrin. Det händer ofta att man ändrar något i processen, och stänger av en pump under tiden och bara låter den stå där och cirkulera en mindre mängd vätska, för att sedan koppla på igen. Då går inte det om pumpen är magnetkopplad, för då har vätskan blivit jättevarm. Risken är att man hade fått ett haveri – i synnerhet om pumpmediet är exempelvis alkoholer, med låg kokpunkt. I sådana positioner har det inte gått att använda magnetkopplade pumpar. Men det stämmer inte längre i och med hybridtekniken.

Kostnadsmässigt är dessa magnetpumpar ofta likvärdiga med en axeltätad pump, i synnerhet när det gäller höga temperaturer och tryck där de axeltätade måste ha speciell tätningslösning med kylning.

Första gången M Pumps presenterade sin innovation var på Achemamässan i Frankfurt, i juni 2015. Där var det de största pumparna som lanserades. Sedan dess har M Pumps successivt infört sin hybridteknik på sina andra pumpmodeller. Anledningen till att italienarna började med de stora pumparna är att det är med dem man sparar mest energi.

Källa: Underhåll & Driftsäkerhet nr 1 2017

Relaterade artiklar

Nordic Paper väljer rosa i oktober

Nordic Paper väljer rosa i oktober

Framtiden talar för den förnybara skogsråvaran

Framtiden talar för den förnybara skogsråvaran

Caverion installerar när Södra Cell AB bygger ny indunstningsanläggning

Caverion installerar när Södra Cell AB bygger ny indunstningsanläggning

Stora Enso är nytt partnerföretag för Female Leader Engineer

Stora Enso är nytt partnerföretag för Female Leader Engineer