ebp

I Zalandos 130 000 kvm stora logistikcenter ställs det mycket tuffa krav på luftkonditioneringen

Sedan starten 2008 har Zalando vuxit till att ha Europas största utbud av kläder, accessoarer och skor på nätet. Idag erbjuder företaget modeälskare i 15 olika länder ett stort sortiment av produkter – från nya modetrender till premiumdesign, sportswear och barnkläder. Zalando har 10 000 medarbetare och nyligen invigdes företagets nya logistikcenter i Lahr, Tyskland. Logistikcentret har en yta på 130 000 och det tyska företaget MultiCross fick i uppdrag att installera luftkonditioneringssystemet. Mycket specifika krav från Zalando gjorde det hela till en tuff teknisk utmaning. Till detta bidrog också nya direktiv från EU som måste följas men som inte är alldeles tydliga. Det nya logistikcentret är det fjärde som mycket expansiva Zalando etablerat i Tyskland. Målsättningen är att logistikcentret i ett första steg ska betjäna främst södra Tyskland, Schweiz och Frankrike. På sikt ska leveranser ske till kunder på 15 europeiska marknader och då kommer drygt 1 000 anställda att ansvara för tiotusentals utleveranser varje dag.

Zalandos medarbetare i logistikcentret förflyttar sig med små transportvagnar, tar emot order på bildskärmar och lägger varor som plockats på ett transportsystem. Härifrån flyttas varorna automatiskt till olika förpacknings- och utleveransstationer. Christof Krause är byggnads- och underhållsansvarig på Zalando och han berättar att det är mycket höga krav som ställs på inneklimatet och därmed också på luftkonditioneringssystemet. ”Luften är bra här. Eftersom vi kan programmera mängden uteluft in till byggnaden håller vi på att prova oss fram till den mest optimala lösningen: Hur mycket uteluft vill vi ha in och hur mycket är lämpligt ur effektivitetssynpunkt? Vi går både efter uppmätta värden men följer också noga hur inneklimatet upplevs av medarbetarna”.

En miljon kubikmeter luft i timmen
Frank Reimann är VD för luftkonditioneringsföretaget MultiCross. En stor utmaning för MultiCross har varit att konstruera och optimera ett luftkonditioneringssystem som garanterar att temperaturen konstant ligger på tjugotvå grader i varje del av det nya logistikcentret. ”Zalando ställer mycket höga krav på arbetsmiljön. När de säger tjugotvå grader på sommar och vinter, absolut överallt i centret, så är det precis vad de menar. Det är en enorm utmaning när ytan är så stor och indelad i 175 plockrader med fem nivåer som är tätt packade med varor och förpackningar. Detta gör det komplicerat att få till ett effektivt luftflöde i byggnaden. Kravet är att systemet ska cirkulera cirka en miljon kubikmeter luft per timme. En utmaning var också den korta tiden. Logistikcentret skulle ha en byggtid på bara åtta månader”, berättar Frank Reimann.

”Luften är bra här. Eftersom vi kan programmera mängden uteluft in till byggnaden håller vi på att prova oss fram till den mest optimala lösningen”
Christof Krause, byggnads- och underhållsansvarig på Zalando

Ett centralt problem för MultiCross vid starten av projektet var den stundande introduktionen av
EU: s 2016 ErP-direktiv. Detta direkt skulle öka effektivitetskraven på luftkonditioneringssystem från och med den 1 januari 2016. ”Problemet med sådana direktiv är att förhandlingarna om den exakta utformningen pågår in i det sista. Det gör att många viktiga detaljer inte är helt tydliga när direktiven träder i kraft. Erfarenheten visar att många frågor aktualiseras först när direktiven faktiskt har genomförts”, säger Frank Reimann. För MultiCross innebar det att man arbetade med stor osäkerhet i början av projektet. Hur skulle man kunna leverera ett luftkonditioneringssystem som uppfyller en ny standard där man ännu inte känner till det exakta innehållet? Det hela blev inte mindre komplext eftersom Zalandos byggprojekt snabbt drevs framåt.

Starkt projektstöd från ebm-papst
MultiCross är en premiumpartner till ebm-papst vilket blev betydelsefullt i detta projekt med den pressade tidplanen, och med osäkerheten runt det nya ErP-direktivet. Premiumpartners får snabba leveranser men också ett starkt projektstöd från ebm-papst. För Frank Reimann och hans medarbetare blev detta stöd extra betydelsefullt eftersom ebm-papst hade en aktiv roll i arbetet med det nya direktivet.
”Gränsvärdena var redan angivna men de konkreta kriterierna som skulle tillämpas var helt enkelt inte tydliga nog. Är det exempelvis tillåtet att kompensera den höga verkningsgraden hos en EC-fläkt med en viss typ av filter för att hela systemet skulle uppfylla det nya direktivet? Ordalydelsen var sådan att det inte ens var klart om ErP 2016 var tillämpligt på logistiklager som det för Zalando. ebm-papst gav mig dock kontinuerligt goda råd vilket gjorde att vi hade en tillförlitlig grund vid planeringen av Zalando-projektet”, berättar Frank Reimann.

När Frank Reimann är på besök vid byggnadsprojektet hösten 2016 håller 25 värmeåtervinnings-aggregat, vardera i storleken som ett dubbelgarage, på att lyftas upp på taket till den sjutton meter höga byggnaden. Värmeåtervinningssystemen ovanför det så kallade administrationsblocket med kontor, kök, matsal och omklädningsrum är utrustade med särskilt tystgående RadiPac EC-fläktar. Efter det grundläggande installationsarbetet arbetade MultiCross intensivt med idrifttagning, optimering och integration av fläktar och luftkonditioneringssystemet med logistikcentrets övergripande styr- och övervakningssystem.

”Tillsammans med Siemens utvecklade vi programvaran EcoSmart. Den ger våra kunder en kontinuerlig kontroll av viktiga värden som temperatur och CO2-koncentration, och dessa kan också styras från en central dator. Alla driftdata lagras i en säker molnlösning. Vid eventuella avvikelser skickar den digitala lösningen MultiTrend Viewer, som utvecklats tillsammans med ebm-papst, ett varningsmeddelande till en behörig tekniker eller till oss på MultiCross och sedan går det att göra korrigeringar genom fjärrstyrning. Med den utveckling som idag sker mot smarta byggnader och Industri 4.0, förväntar sig fler och fler kunder att det här systemet blir standard. Så det är en stor fördel att ebm-papst EC-fläktar enkelt kan styras via MODBUS-RTU och integreras i ett fastighetsautomationssystem”, fortsätter Frank Reimann.

”Gränsvärdena var redan angivna men de konkreta kriterierna som skulle tillämpas var helt enkelt inte tydliga nog”
Frank Reimann, VD, MultiCross

Våren 2017 sitter Christof Krause i ett av logistikcentrets många konferensrum. ”För oss på Zalando är den typ av programvara som utvecklats en bra mellanliggande lösning på vägen mot en central programvarulösning vi ska ta fram för alla våra logistikcenter. I den lösningen ingår betydligt mer än styrning av luftkonditioneringssystemet. Målet är att den ska kunna användas av olika leverantörer och producenter vid val av lämplig utrustning. Det ska också bli enklade att jämföra värden från våra olika lager och logistikcenters när det gäller bl a energieffektivitet. Här kommer jämförelser att kunna göras så att energiförbrukningen och energikostnader fördelas på antalet lagrade varor”, förklarar Christof Krause. På detta sätt hoppas Zalando att kunna optimera fastighetsdriften och få fram värdefull information inför framtida byggnadsprojekt. Och byggnadsteamen ska då bara behöva lära sig en typ av programvara.
”För just det här projektet är det en stor fördel att systemen från MultiCross enkelt kan integreras i den programvara vi ska utveckla. Det blir då väldigt lätt för oss att välja ut de data som vi anser vara viktiga samtidigt som vi behåller funktionen med att övervaka och styra på distans. Detta är en idealisk lösning för oss”, avslutar Christof Krause.

 

Källa: ebm-papst

Relaterade artiklar

Litiumjonteknologin fortsätter att göra framsteg

Litiumjonteknologin fortsätter att göra framsteg

Öka din lönsamhet med automatiska gaffeltruckar

Öka din lönsamhet med automatiska gaffeltruckar

Alma Property Partners säljer lager- och lättindustriportfölj till ett nybildat bolag förvaltat av Pareto

Alma Property Partners säljer lager- och lättindustriportfölj till ett nybildat bolag förvaltat av Pareto

Världens mest framgångsrika elektriska motviktstruck

Världens mest framgångsrika elektriska motviktstruck