Inga fler felaktiga koncentrationer

Manuell provbearbetning med flaskor kan medföra fel i laboratorieprocesser som leder till resultat med felaktiga specifikationer. I en ny artikel från METTLER TOLEDO utforskas tio argument för att upphöra med felbenägna, manuella arbetsflöden och skapa större noggrannhet och effektivitet vid rutinmässig provberedning.

Skapa bara vad du behöver

Listan med fördelar är övertygande. En av dem är att du kan framställa exakt den mängd lösning som krävs, i stället för att låta dig begränsas av små flaskvolymer. Det här hjälper dig att spara på ofta kostsamma material och minska kostnaderna för avfallshantering. Vidare innebär möjligheten att tillsätta vätska baserat på den objektiva vikten hos ett doserat ämne att exakta koncentrationer kan uppnås varje gång. Operatörerna kan ägna mindre tid åt att samla upp ämnen för att mäta toleranser, vilket ger bättre processergonomi. Automatiserad dosering eliminerar subjektivitet och variationer.

Konvertera vågen enkelt

I ”10 Reasons” beskrivs även hur enkelt olika vågmodeller kan konverteras för att stödja gravimetrisk provberedning. Förbättringarna i fråga om datainsamling, märkning och spårbarhet som metoden möjliggör innebär ett fullt genomförbart och kostnadseffektivt alternativ till subjektiv flaskavläsning.

En accepterad metod

Lyckligtvis är den här innovativa metoden brett accepterad och har beskrivits i United States Pharmacopeia, kapitel < 1251 >. Vill du ha mer information om gravimetrisk provberedning och dess förknippade fördelar kan du hämta artikeln här.

Fel vid volymetrisk provberedning kan leda till resultat med felaktiga specifikationer.

Källa:

Relaterade artiklar

Ny VD utsedd för Brenderup Group

Ny VD utsedd för Brenderup Group

SKF Solution Factory i Göteborg LEED certifierad enligt nivå Guld

SKF Solution Factory i Göteborg LEED certifierad enligt nivå Guld

ABB i topp när Sveriges forskare rankar företagen de har mest positivt intryck av

ABB i topp när Sveriges forskare rankar företagen de har mest positivt intryck av

Dometic utser ny President för EMEA

Dometic utser ny President för EMEA