te

Jämställdhet och mångfald i industrin ger konkurrensfördelar

Svensk industri är traditionellt mansdominerad, trots att det finns gott om forskning som visar att heterogena grupper ger bättre resultat än homogena. Varför är det så och hur kan man arbeta för en förändring? På Industrimässorna i Malmö 6–7 februari gör Industripodden en liveinspelning med fokus på inkludering och mångfald.

– Det finns massor med forskning som pekar på att heterogena grupper ger bättre resultat än homogena. Det handlar om att vi blir bättre att hitta nya vägar och se på problemlösning från fler perspektiv. Det har visat sig att jämställda bolag är mer lönsamma på börsen också, menar Maija Bigestans, en av grundarna till Industripodden.

Vilka är Industripoddens typiska lyssnare?

– Allt från företagsledare inom svensk industri till studenter och aktörer från helt andra områden. En del lyssnar för igenkänningsfaktorn och en del för att få tips och råd. Gemensamt, hoppas vi, är att alla är intresserade av hur vi kan bidra till jämställdhet och mångfald. På senare tid så är det allt fler som vill ha hjälp med hur man kan arbeta med dessa frågor aktivt, vilket vi såklart ser som något mycket positivt!

Enligt Maija Bigestans är inkludering och mångfald en av de viktigaste frågorna i branschen just nu, inte minst med fokus på rekrytering och kompetensförsörjning.

– Lyckas du bara rekrytera från en liten pool av människor så är sannolikheten ganska stor att du går miste om den rätta kandidaten. Är ditt företag ojämställt är det en varningsflagga för att ni inte tar tillvara på all kompetens som finns. Arbetsplatser som lyckas få alla att känna sig välkomna ökar också trivsel och välmående.

Industripodden grundades av Maija Bigestans, Louise Wohrne och Elin Li, när de hamnade på samma arbetsplats i den mansdominerade skogsindustrin. Idén om en podd växte fram ur det gemensamma intresset för utveckling och jämställdhetsfrågor.

– Jämställdhet och mångfald tar allt större plats bland de strategiska frågorna på många arenor. Fler och fler blir medvetna om de konkurrensfördelar som finns att vinna. Det finns mycket att nämna, vi försöker få med det mesta på scenen i Malmö! avslutar Maija Bigestans.

 

Källa: Easyfairs

Relaterade artiklar

Hälften av alla workshoppar genomförda i PDB 4.0-projektet

Hälften av alla workshoppar genomförda i PDB 4.0-projektet

Helhetslösning på höjd

Helhetslösning på höjd

Industriföretag satsar dubbelt på forskningsskydd

Industriföretag satsar dubbelt på forskningsskydd

Thommy Lundmark blir ordinarie divisionschef i Bravida division Nord

Thommy Lundmark blir ordinarie divisionschef i Bravida division Nord