ssss

Kraftteknisk energiforskning på Chalmers belönas med ABB-stipendium

Forskardoktor Amin Bahmani vid Chalmers Tekniska Högskola, avdelningen för elkraftteknik, har tilldelats årets stipendium ur Gunnar Engströms ABB-stiftelse för sin forskning om DC-omvandlare baserade på kraftteknik. Stipendiet på 40 000 kr delades ut under HUB2016 i Västerås, en nationell energikonferens som diskuterar energibranschens bidrag till hållbar urbanisering.

Amin Bahmani är för närvarande forskare, lärare och handledare vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, där han arbetar med solid-state-transformatorer för framtida energiöverförings- och distributionsnät. Han fick sin doktorsexamen i elkraftteknik vid Chalmers Tekniska Högskola i mars 2016, där han dessförinnan erhållit en teknologie masterexamen. Tidigare har han arbetet som forskningsassistent på ABB Corporate Research Center i Baden-Dättwil i Schweiz från 2008 till 2009.

”Jag är otroligt glad och tacksam över att få ta emot utmärkelsen. I forskningen valde jag att rikta in mig på design, modellering och optimering av högeffekts DC-DC-omvandlare, speciellt för högfrekvenskrafttransformatorn. Nu betraktas kraftelektroniska omvandlare som en av de möjliggörande teknikerna för att möta de tekniska utmaningarna i framtidens kraftnät”, säger Amin Bahmani.

Amins forskningsintressen omfattar högkraftelektronik som utnyttjar de senaste forskningsresultaten inom krafthalvledarteknik samt högfrekvenstransformatorer. Fokus för hans forskning har varit på de utmaningar som DC-omvandlare, baserade på kraftelektronik, innebär. Han har särskilt fokuserat på effektivisering av högeffekts DC-DC-omvandlare som utnyttjar en magnetisk kärna driven med högfrekvens genererad av kraftelektronik. Enheten kan minska den totala vikten och volymen för spänningsomvandling, till exempel i offshore vindparksapplikationer.

Teknik på frammarsch
”DC-system är på stark frammarsch idag, till exempel så börjar havsbaserade vindparker att ha alltmer DC. Amins arbete har fastställt, och genom experiment bevisat, en förlustbesparingspotential såväl som en effekttäthetspotential. Därmed kan hans resultat bidra till en samhällelig nytta i Sverige när tekniken kommer till full industrialisering”, säger Helena Malmqvist, ansvarig för ABB:s externa forskningssamarbeten i Sverige.

Forskningen resulterade i en design- och optimeringsmetod för en högfrekvens krafttransformator, där högre effektivitet och effekttäthet, var i centrum för arbetet. Det konstaterades, teoretiskt och experimentellt, att en sådan transformator kan ha en verkningsgrad på 99,7 procent, och en effekttäthet på ca 12 kW/liter, som är väsentligt högre än en av befintliga krafttransformatorer.

Om stipendiet
Gunnar Engströms ABB-stiftelse har som syfte att uppmärksamma och belöna yngre, framgångsrika forskare för deras insatser inom svensk energiforskning. Stiftelsen har sedan starten 1983 delat ut ett eller flera priser varje år och årets pristagare är den 44:e i ordningen. Målgruppen för stipendiet är bred, vilket gör priset intressant för hela den svenska energiforskningen. Resultat som belönas ska ha, eller ser ut att få, praktisk och ekonomisk betydelse för energitillförsel, energikonvertering, energilagring eller energihushållning.

 

Källa: ABB

Relaterade artiklar

Norrtälje satsar på biogas för bilister

Norrtälje satsar på biogas för bilister

Vill skapa miljardindustri i norr - med naturgas

Vill skapa miljardindustri i norr - med naturgas

ABB lanserar flexibel “plug and play” mikronätslösning som stöder förnybar energi

ABB lanserar flexibel “plug and play” mikronätslösning som stöder förnybar energi

Trafiksäkerhetskampanj ska få män att köra som kvinnor

Trafiksäkerhetskampanj ska få män att köra som kvinnor