moelven

Moelven Norsälven AB avvecklas

Styrelsen i Moelven Norsälven AB har idag beslutat att lägga ner sågverket. Bakgrunden till detta är anläggningens  stora investeringsbehov och att dessa inte kommer ge nödvändig lönsamhet.

Bolagets styrelseordförande, divisionschef Anders Lindh i Moelven Timber, säger att trots betydande investeringar är det inte möjligt att få till en modern och lönsam verksamhet.

– Det är aldrig med lätt hjärta vi avvecklar ett bolag och det är en tung dag för de anställda vid bolaget. Idag har Moelven Norsälven dessvärre en mycket låg teknisk status och kräver löpande stora underhållsinsatser för att hålla driften igång. Det är en fråga om tid hur länge verksamheten kan fortsätta på ett försvarbart sätt, säger Lindh.

Lindh säger att Moelven per idag inte ser möjligheter till att prioritera pengar till så stora investeringar med en osäker lönsamhet.

– Investeringsmedlen i Moelven har de sista åren varit begränsade och går därför till de bolag och projekt som har de bästa förutsättningarna att skapa lönsamhet. Avvecklingen av Moelven Norsälven är ett steg i en helhetsbedömning. Det är ett strukturellt beslut för att skapa bättre lönsamhet totalt i Moelven-koncernen, säger Lindh.

Det har varit ett personalmöte där de anställda blivit informerade om nedläggningsbeslutet.

– De närmaste dagarna kommer förhandlingar att genomföras med respektive facklig organisation angående uppsägningarna, säger styrelseordförande Anders Lindh.

Det kommer att utarbetas en plan för avveckling av bolagets verksamhet. Det troliga är att nedläggningen i huvudsak kommer att vara genomförd under första kvartalet 2018.

Källa: Moelven Industrier AB

Relaterade artiklar

​Företagen som vill förändra skogsindustrin

​Företagen som vill förändra skogsindustrin

Mellanskog etablerar ny virkesterminal i Eskilstuna Logistikpark

Mellanskog etablerar ny virkesterminal i Eskilstuna Logistikpark

Framtidens kvinnliga ledare besökte Stora Enso i Skutskär

Framtidens kvinnliga ledare besökte Stora Enso i Skutskär

Valutec levererar kanaltorkar till finska och baltiska sågverk

Valutec levererar kanaltorkar till finska och baltiska sågverk