Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation tecknar avtal om förvärv av Ovako Group från Triton

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), en av världens största stålproducenter, har tecknat avtal med fonder som rådges av Triton att förvärva 100 procent av Ovako Group. Förvärvet är föremål för myndigheters godkännande.

NSSMC är global marknadsledare inom stålproduktion med världsledande teknik och tillverkningskapacitet. Koncernen tillverkar ett brett sortiment av avancerade stålprodukter i mer än 15 länder och vid 12 stålverk i Japan. För räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2016 rapporterade NSSMC en stålproduktion på en konsoliderad nivå om 45 miljoner ton.

– Ovako är en global teknologisk ledare inom högrent stål för rullager och andra avancerade applikationer, säger Kosei Shindo, VD för NSSMC. Vårt mål med förvärvet av Ovako är att stärka och utöka vår globala verksamhet och ytterligare stärka vår teknologi, produktkvalitet och produktutvecklingsförmåga för specialstål och säkra en bas av tillverkning och försäljning i Europa för att stärka vår globala verksamhet inom specialstål.

Ovako har under de senaste åren genomfört ett antal viktiga förbättringar, såsom tydliga segmentstrategier, ökad effektivitet i produktionen, säkerhetsprogram för medarbetare, investeringar i produktutveckling, inrättande av en ny global försäljningsorganisation och lansering av digitala verktyg för att förbättra försäljningen. Detta har resulterat i nya affärer, ökade marknadsandelar, högre efterfrågan från kunder och förbättrad effektivitet och lönsamhet.

– Jag är mycket nöjd med att Ovako nu kommer att bli en del av Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, en stark industriell ägare och en tydlig teknikledare inom den globala stålindustrin, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako. Med starkt stöd från vår ägare Triton har vi stärkt vår konkurrenskraft och marknadsposition betydligt under de senaste åren. Vårt mål är att fortsätta växa under de kommande åren, och vi ser fram emot att NSSMC:s teknologiska kunskap och stöd ska skapa ännu mer värde för våra kunder.

– Triton har varit ägare till Ovako i mer än sju år och det är nu en lämplig tid för en industriell ägare att fortsätta utveckla Ovako. Vi vill tacka medarbetarna och ledningen för deras bidrag till Ovakos framgångsrika utveckling under Tritons ägande, säger Joakim Olsson, styrelseordförande i Ovako.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkoren för transaktionen. Vid genomförande av transaktionen är det Ovakos avsikt att lösa in obligationslånet om 310 miljoner euro med förfall 2022.

 

Källa: Ovako

Relaterade artiklar

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak