siloVasteras

Ny cementfabrik ger Cemex snabbare och bättre leveranser

Nu kommer Stockholm- och Mälardalsregionen få sin cement levererad från Lettland i stället för Tyskland. Samtidigt passar Cemex också på att öka terminalkapaciteten i Västerås.
– Vi försöker alltid optimera logistikkedjan och skapa snabbare och bättre leveranser ut till våra kunder, säger Tomasz Borowiec, vd på Cemex.

Tidigare har Cemex i Sverige fått all leverans av sin huvudprodukt CEMEX Komposit från den tyska fabriken Rüdersdorf. Alla tre storstadsregionerna har fått sin CEMEX Komposit därifrån men för att kunna säkerställa även framtida behov har man valt att även nyttja Cemex lettiska fabrik Broceni.
– Vi har redan i dag är stort tryck på våra terminaler, därför har vi gjort den här satsning nu för att öka leveranssäkerheten i mellanregionen, säger Tomasz Borowiec.

För att ytterligare säkerställa leveranser till kunder har Cemex utökat terminalkapaciteten i Västerås med ytterligare två silos, som försörjer Mälardalsregionen.
– Jag är nu säker på att vi kan möta en ökad efterfrågan i framtiden, säger Tomasz Borowiec.

Fabriken i Broceni är en av Europas mest moderna anläggningar, vilket inte minst märks i hur de använder alternativt bränsle i förbränningsprocessen för att minska miljöbelastningen.
– Vi arbetar ständigt för en minskad miljöbelastning och en av punkterna där vi ser att vi kan göra skillnad är i förbränningsprocessen. I dag är andelen alternativa bränslen uppe i 76 procent i Broceni fabriken, säger Tomasz Borowiec.

 

Källa: Cemex

 

Relaterade artiklar

Stora Enso lanserar nya byggsystem för att öka trähusbyggandet i Sverige

Stora Enso lanserar nya byggsystem för att öka trähusbyggandet i Sverige

Koncernchef Magnus Biesse lämnar Proton Group

Koncernchef Magnus Biesse lämnar Proton Group

SSAB sparar tid och pengar åt LKAB med Hardox 600

SSAB sparar tid och pengar åt LKAB med Hardox 600

Bostadsministern:

Bostadsministern: "Ställer man allt för många särkrav missar man stordriftsfördelarna"

gr Stål och gruva

Idag lanserar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv gemensamma reformförslag för en konkurrenskraftig gruv- och stålnäring. Förslagen handlar bland annat om…