Nytt ABB AbilityTM Collaborative Operations Center i Sverige med inriktning på processindustrin

Nytt Collaborative Operations Center i Västerås ger stora fördelar med dagens digitala teknologier genom att tillhandahålla prediktiva analyser och nyckeltal som kan förbättra kundens processer, effektivitet, säkerhet och lönsamhet

ABB:s nya AbilityTM Collaborative Operations Center kommer att koppla samman system, program och tjänster som används av kunder med ABB-personal för att dra nytta av den samlade bransch- och informationsexpertisen som de har för att uppnå en högre övergripande drifteffektivitet. Tack vare denna strategi utnyttjas ABB:s omfattande driftexpertis som därmed kan tillhandahålla kunderna datadrivna förbättringsområden genom fjärranslutning, säker åtkomst och teknisk support. ABB:s AbilityTM Collaborative Operations Centers är bemannade med processexperter och utrustade med digital teknik som tillgodoser specifika kundbehov. Centret i Västerås ska bistå ABB:s kunder inom gruvindustrin och kommer att koordineras med ABB:s övriga Collaborative Operations Centers runt om i världen för att tillhandahålla utvidgad support och ytterligare expertis.

Sensorer och driftkritiska system överför data om hälsostatus, prestanda och plats för anläggningens utrustning till Collaborative Operations Centers där sofistikerade program gör avancerade dataanalyser dygnet runt av de data som inkommer. Med de insikter man får kan teknikerna snabbt upptäcka potentiella problem, ge råd om preventivt underhåll och föreslå åtgärder för att förbättra prestanda. ABB:s experter och kunder har ett nära samarbete där man fattar datadrivna beslut i realtid som ökar driftprestanda och förbättrar lönsamheten för verksamheten.

Nya Collaborative Operations Center kommer att stödja den nyligen presenterade tjänsten ABB AbilityTM Performance Optimization för gruvspel. Den fjärranslutna tjänsten analyserar data om gruvspel dygnet runt och samlar kontinuerligt in och analyserar data för att automatiskt identifiera, kategorisera och prioritera problem som behöver åtgärdas. Dessa data levereras via förutsägande meddelanden till både kunder och ABB-personal så att man kan vidta snabba åtgärder för att förbättra funktioner och prestanda. Tack vare tjänsten minskas oplanerade gruvspelsstopp och säkerheten och tillförlitligheten i systemet stärks. Andra avancerade digitala tjänster från ABB levererar proaktiv optimering till ABB:s ABB AbilityTM 800xA styrsystem, PID-regulatorlooper, cybersäkerhet, drivsystem och roterande maskiner för alla processindustri.

 

Källa: ABB

Relaterade artiklar

Ny VD utsedd för Brenderup Group

Ny VD utsedd för Brenderup Group

SKF Solution Factory i Göteborg LEED certifierad enligt nivå Guld

SKF Solution Factory i Göteborg LEED certifierad enligt nivå Guld

ABB i topp när Sveriges forskare rankar företagen de har mest positivt intryck av

ABB i topp när Sveriges forskare rankar företagen de har mest positivt intryck av

Dometic utser ny President för EMEA

Dometic utser ny President för EMEA