gasolja

Olje- och gasindustrin har fått igenom hela sin önskelista

Efter ett år med Donald Trump i Vita Huset kan man summera vad som hänt med amerikansk energi- och klimatpolitik. Det blev precis så illa som man kunde vänta sig – om inte värre. Tyvärr har den här aspekten av det republikanska styret kommit lite i skymundan av alla skandaler och utrikespolitiska äventyr.

I USA är det nu olje- gas- och kolindustrins lobbyister som blivit makthavare och de har vridit om politiken på alla områden. Tidningen the Guardian har gjort en sammanställning om vad som hänt inom olje- och gaspolitiken. Det amerikanska petroleuminstitutet får igenom i stort sett alla sina önskemål.

Kommentatorer och regeringar i andra länder tröstar sig med att det trots allt händer mycket positivt i delstater, städer och kommuner runtom i USA, och att många stora företag bedriver en egen klimatpolitik oberoende av Washington. Det är sant. Men de negativa effekterna av den federala politiken är betydande och får allvarliga konsekvenser för klimatet.

Framför allt eldar avregleringarna på boomen inom skiffergas och skifferolja, med åtföljande stora utsläpp av fossil koldioxid och inte minst fossil metan. Den offensiva politiken pressar också den demokratiska oppositionen som inte förmår driva en tillräckligt stark alternativ linje, vilket inte minst visades när deras gruppledare i Senaten, Chuck Schumer, avvisade alla tankar på att höja den federala bensinskatten, som legat stilla sedan 1994.

Källa: Svebio

Relaterade artiklar

METTLER TOLEDO lanserar TDL-gasanalysator i en version för tvärgående rörmontering

METTLER TOLEDO lanserar TDL-gasanalysator i en version för tvärgående rörmontering

Preem inleder finskt samarbete för mer förnybara drivmedel

Preem inleder finskt samarbete för mer förnybara drivmedel

Verkstädernas oljemarginal försvaras av Midland

Verkstädernas oljemarginal försvaras av Midland

Preem tillsätter tillförordnad CFO

Preem tillsätter tillförordnad CFO