mett

Ovako investerar 120 miljoner kronor i Smedjebacken för att skapa nya affärsmöjligheter

Ovako har beslutat att investera 120 miljoner kronor i produktionsanläggningen i Smedjebacken för att möta den ökande efterfrågan på högkvalitativt stål. Med en ny anläggning för vakuumavgasning kommer stålets egenskaper att förbättras, vilket skapar nya affärsmöjligheter inom bland annat fordonsindustrin.

Ovako fortsätter, med stöd av de nya ägarna Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, att investera för att stärka positionen som världsledande inom högteknologiska stållösningar. Genom att tillföra vakuumbehandling i Smedjebackens tillverkningsprocess förbättras stålets egenskaper och gör det starkare, vilket gör att det lämpar sig för de mest avancerade applikationerna på marknaden.

‒ Efterfrågan på högteknologiska stållösningar blir allt större och det ställs högre krav på hållbarhet och flexibilitet. För att möta efterfrågan på den globala marknaden och för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft så fortsätter vi att investera i våra anläggningar, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako.

Vakuumavgasning bidrar även till ett minskat koldioxidavtryck och minskad energiförbrukning i produktionen vilket ligger i linje med bolagets strävan att tillverka de mest hållbara, rena och starka stållösningar till sina kunder.

‒ Vi är väldigt glada att kunna fortsätta utveckla vårt kunderbjudande. Vi har tidigare investerat i vidareförädling såsom skalsvarvning och värmebehandling och nu tar vi nästa steg för att ytterligare förbättra stålkvaliteten och jobba än mer hållbart, säger Rickard Qvarfort, affärsområdeschef för Ovako Smedjebacken-Boxholm.

Anläggningen, som är en av de största investeringarna sett till de senaste tio åren, är planerad att tas i drift under andra halvåret 2019.

 

Källa: OVAKO

Relaterade artiklar

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak