Den EtherCAT-baserade IoT-busskopplaren EK9160 är den perfekta
grunden för molnbaserad dataanalys och styrning.

”Plug-and-Cloud” med IoT-busskopplare

Den nya IoT-busskopplaren EK9160 för EtherCAT-moduler kan data överföras enkelt, säkert och kostnadseffektivt till alla vanligt förekommande molntjänster. Varken styrsystem eller programmering krävs för denna plug-and-play-implementation. Det enda som krävs är en enkel konfigurering via ett webbgränssnitt för att fritt välja I/O-moduler, molntjänster och säkerhetsfunktioner.

IoT-busskopplaren EK9160 skapar en direkt anslutning mellan Beckhoffs EtherCAT-I/O:n och Internet of Things (IoT) utan något speciellt styrprogram. Därför kan I/O-data integreras enkelt och standardiserat i molnbaserade kommunikations- och databas-tjänster. Via en integrerad webbserver kan I/O-datan parametreras i fråga om exempelvis databehandling och tidsstämpling. Allt sker i ett enkelt, webb-baserat gränssnitt utan något speciellt programverktyg. Därefter överför IoT-busskopplaren själv all data inkl. tidsstämpel till molntjänsten. Utöver denna grundfunktion finns ytterligare valmöjligheter, såsom lokal buffring av data till ett 2 GB microSD-kort för att undvika dataförlust i händelse av förlorad internet-anslutning. Molntjänster och säkerhetsfunktioner (såsom kryptering och brandvägg) konfigureras på samma smidiga sätt via den integrerade webbservern.Alla vanliga större molnplattformar stöds via IoT-protokollen AMQP, MQTT och OPC UA (över AMQP): Microsoft Azure™, Amazon Web Services™ (AWS), SAP Hana samt privata molnplattformar i företagets nätverk. EK9160 är Microsoft Azure™-certifierad och kan därmed kommunicera med flera moln genom mer avancerade multicloudmöjligheter.

 

Fördelar med publisher/subscriber kommunikation För dataöverföring använder sig IoT-busskopplaren av publisher/subscriber-principen. I egenskap av publisher överför EK9160:n data till molnet och ger andra applikationer möjlighet att ta del av datan i egenskap av subscriber. Dessa andra applikationer kan vid behov själva publicera data som IoT-busskopplaren å sin sida tar del av. Enheterna behöver inte känna till varandra i form av någon adressering. Endast den centrala ”message brokern” behöver vara känd. Därför kan de individuella applikationerna även arbeta i frånkopplat läge. Dessutom är kommunikationen i både publisher och subscriber alltid aktiv och utåtriktad. Dessa faktorer förenklar konfigurationen av brandvägg och inställningar i IT-infrastrukturen betydligt. Dessa fördelar kan nyttjas inom alla områden som rör maskin- och fastighetsteknik. Det finns möjligheter för så väl standalone-lösningar, t.ex. mindre produktionsanläggningar, som komplexa maskin- och fastighetsanläggningar. Valet av molntjänst spelar här en mindre roll, då det fungerar lika bra med en publik molntjänst som med en lokal lösning inom företagets nätverk. Beroende på applikationskrav kan tjänster som erbjuds av molnleverantören eller övriga verktyg från tredjepartsleverantörer implementeras efter behov.Tillsammans med det breda utbudet av EtherCAT I/O-moduler från Beckhoff kan EK9160 användas för att överföra ett brett utbud av olika typer av maskin- och fastighetsdata till molnet, t.ex. temperatur, tryck, vibrationer eller energiförbrukning. Dessutom finns möjlighet för att övervaka anslutna fältbussar. I/O-signalerna behöver inte endast samlas in via EtherCAT, utan även från CANopen eller PROFIBUS i övervakningsläge, för att sedan kunna analyseras av externa specialister.

 

Med IoT-fältbuss för molnbaserad styrning Genom att använda IoT-fältbussen kan även molnbaserad styrning implementeras. I detta sammanhang fungerar TwinCAT-mjukvaran som en IoT-controller i molnet och agerar som en MQTT message broker. Den önskvärda datan skickas av IoT-enheter, såsom t.ex. EK9160, som kan installeras på olika platser världen över. I en sådan applikation tillhandahålls den nödvändiga publisher/subscriber-kommunikationen genom IoT-fältbussen som implementerats av Beckhoff, baserat på MQTT-protokollet. Därmed uppfylls alla krav för att kunna flytta styroch dataanalysprocesser på ett enkelt och säkert sätt till TwinCAT i molnet.

läs hela pressreleasen på länken nedan

http://download.beckhoff.com/download/press/2016/swedish/pr142016_Beckhoff_se.pdf

källa, beckhoff

Relaterade artiklar

Atlas Copco förvärvar kompressordistributör i central-Europa

Atlas Copco förvärvar kompressordistributör i central-Europa

Ny försäljnings- och marknadschef på Herdins

Ny försäljnings- och marknadschef på Herdins

Ny VD utsedd för Brenderup Group

Ny VD utsedd för Brenderup Group

Rototilt rekryterar välkänt ansikte

Rototilt rekryterar välkänt ansikte