industrifakta

Rekryteringssvårigheter hämmar produktionen

Enligt Industrifaktas panel med tekniska konsulter och installationsföretag är rekryteringsläget mycket ansträngt på de flesta håll. 9 av 10 av de tillfrågade företagen uppger att det är svårt att rekrytera rätt utbildad personal. Problematiken är emellertid inte begränsad till dessa sektorer, utan hela byggmarknaden känner av bristen på arbetskraft.

Jenny Ingelström, som är analytiker på Industrifakta, säger att vi märker av att konkurrensen om utbildad och erfaren personal är oerhört stor hos alltifrån kommunernas tjänstemän på planavdelningarna via byggmaterialindustrin och anläggningssektorn till enskilda hantverkare och montörer på byggarbetsplatsen.

Som Industrifakta har rapporterat tidigare kan bristen på personal leda till att byggstarter kan komma att skjutas upp eller att konkurrensen gällande anbud försvagas då företag inte har möjlighet att ta sig an fler uppdrag. Arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadsutsikterna, vittnar om just dessa effekter.

45 procent av arbetsgivarna i undersökningen upplevde brist på arbetskraft vid rekrytering det senaste halvåret.

Även resultatet från Konjunkturinstitutets barometerundersökning visar på liknande problematik. Där anges just rekryteringssvårigheterna som det främsta hindret för ökat byggande.

Källa: Industrifakta AB

Relaterade artiklar

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak

gr Stål och gruva

Idag lanserar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv gemensamma reformförslag för en konkurrenskraftig gruv- och stålnäring. Förslagen handlar bland annat om…