SKF gör förändringar i koncernledningen

SKF gör följande förändringar i koncernledningen, med omedelbar verkan.

Kent Viitanen utses till President, Bearing Operations. Kent var tidigare Senior Vice President, Group People, Communication and Quality. Kent började på SKF 1988 och har haft ett antal ledande befattningar som affärsområdes- och fabrikschef i Sverige och utomlands. Group Quality-funktionen integreras inom Bearing Operations. Kent efterträder Luc Graux, som tillträder en ny roll inom Bearing Operations.

Carina Bergfelt, General Counsel and Senior Vice President, Legal and Sustainability, blir även ansvarig för Group People and Communication.

Alrik Danielson, vd och koncernchef, säger: “Den här förändringen säkerställer att vi får ledarskapet på plats som behövs för att leverera de investeringar vi har annonserat inom world-class manufacturing och digitalisering av vår logistikverksamhet.”

Källa: SKF

Relaterade artiklar

Hälften av alla workshoppar genomförda i PDB 4.0-projektet

Hälften av alla workshoppar genomförda i PDB 4.0-projektet

Helhetslösning på höjd

Helhetslösning på höjd

Industriföretag satsar dubbelt på forskningsskydd

Industriföretag satsar dubbelt på forskningsskydd

Thommy Lundmark blir ordinarie divisionschef i Bravida division Nord

Thommy Lundmark blir ordinarie divisionschef i Bravida division Nord

gr Stål och gruva

Idag lanserar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv gemensamma reformförslag för en konkurrenskraftig gruv- och stålnäring. Förslagen handlar bland annat om…