gr

SKF levererar prestationsbaserat underhåll till Zinkgruvan Mining

Zinkgruvan Mining i Zinkgruvan har slutit ett prestationsbaserat avtal med SKF och Momentum Industrial AB för leverans av ett helhetskoncept av övervakningstjänster och produkter. Avtalet innehåller online övervakning på de fyra produktionskritiska kvarnarna i anrikningsverket och även produkter anpassade för kvarnar.

–           Avtalet som omfattar fem år är prestationsbaserat mätt i antal producerade ton och syftar till att öka driftsäkerheten och därmed förutsättningarna för ökad produktion, säger Magnus Backe, chef för SKF Solution Factory i Kiruna.

Gruvan som anrikar zink, bly och koppar är belägen cirka 15 km från Askersund och innefattar en djup underjordisk gruva, anrikningsverk och tillhörande infrastruktur och sandmagasin. Metallkoncentrat transporteras via lastbil till närliggande hamn för transport till smältanläggning.

Fjärrövervakningen av kvarnarna sker från SKFs serviceanläggning, SKF Solution Factory, i Kiruna.

–           Vi har lång erfarenhet av produktionsstödjande åtgärder i anläggningar världen över och är glada att få vara delaktiga i att förbättra tillgängligheten i den roterande utrustningen och produktiviteten på Zinkgruvan Mining, säger Magnus Backe chef Solution Factory i Kiruna.

 

Källa: SKF

Relaterade artiklar

Teknikprodukter och Scandinavian Friction fördjupar samarbetet med Tufcot Engineering

Teknikprodukter och Scandinavian Friction fördjupar samarbetet med Tufcot Engineering

Johan Halling, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik, går i pension

Johan Halling, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik, går i pension

Gruvbranschen lättad över kalkbeslut

Gruvbranschen lättad över kalkbeslut

Hälsoinspiratörer i Zinkgruvan prisas

Hälsoinspiratörer i Zinkgruvan prisas

gr Stål och gruva

Idag lanserar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv gemensamma reformförslag för en konkurrenskraftig gruv- och stålnäring. Förslagen handlar bland annat om…