SKF och BMW når uppgörelse i legal tvist

SKF och BMW har nått en uppgörelse i parternas tvist som anhängiggjorts vid High Court of Justice i London, Storbritannien. Tvisten gällde krav på skadestånd till följd av SKFs uppgörelse med EU-kommissionen avseende överträdelser av europeiska konkurrenslagen. BMW inledde denna domstolsprocess mot flera lagertillverkare, däribland AB SKF, i november 2016.

Uppgörelsen innebär inte att SKF medger ansvar för skadestånd, men gör det möjligt för SKF och BMW att fortsätta parternas mångåriga affärsförhållande.

SKFs kostnader med anledning av uppgörelsen har en obetydlig finansiell påverkan på koncernen.
Aktiebolaget SKF
(publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 3 augusti 2017 kl. 7:30 CET.

 

Källa: SKF

Relaterade artiklar

Atlas Copco förvärvar tysk kompressordistributör

Atlas Copco förvärvar tysk kompressordistributör

METTLER TOLEDOs nya vågplattformar ger precision i farliga områden

METTLER TOLEDOs nya vågplattformar ger precision i farliga områden

Björn Lifvergren ny VD för Inission AB

Björn Lifvergren ny VD för Inission AB

Exakt vikt – en tungt vägande fråga för Atlas Copco Secoroc

Exakt vikt – en tungt vägande fråga för Atlas Copco Secoroc

gr Stål och gruva

Idag lanserar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv gemensamma reformförslag för en konkurrenskraftig gruv- och stålnäring. Förslagen handlar bland annat om…