12

SKF Solution Factory i Göteborg LEED certifierad enligt nivå Guld

SKF i Sverige har tagit ytterligare steg att minska den egna verksamhetens miljöpåverkan. Den nybyggda kontorsbyggnaden för sälj- och servicefunktioner Solution Factory har LEED certifierats enligt nivå guld. Den nya arbetsplatsen för 350 anställda har en halverad energianvändning jämfört med svensk byggnorm.

–           Vi har tagit beslut på att LEED certifiera alla nya byggnader över 1000 kvadratmeter. Det har därför varit fokus på miljön i uppförandet av byggnaden redan från början, säger Gunilla Nilsson VD SKF Sverige AB.

SKFs övergripande mål är att minska den årliga energianvändningen till 5 procent lägre än 2006 års nivå, oavsett produktionsökning. Det målet genomsyrar verksamheten.   Den nya kontorsbyggnaden var inflyttningsklart i augusti förra året och uppfördes som ett led i avflyttningen till Sävenäsområdet från det gamla produktionsområdet. Det gamla produktionsområdet Nya Kulan ligger numera i Göteborg Stads planer för uppförandet av ett nytt område för bostad och handel i Gamlestaden.

Det nybyggda Solution Factory har en säregen glasfasad som sträcker sig över hela långsidan mot söder. Innanför glaset löper ett promenadstråk på varje våningsplan som används för promenadmöten och rekreation för personalen. Fasaden som speglar en tidlös design har också en viktig funktion att minska energianvändningen i huset.

–           Dubbelfasaden fungerar som en buffertzon. På sommaren reflekterar den solen och på vintern behåller den värme från huset. Det gör att det blir en jämn temperatur över året med en betydligt förbättrad energiprestanda på byggnaden, säger Thomas Modin chef Facility & Service på SKF i Göteborg.

Byggteknisk omfattar huset en rad hållbara lösningar som minskar energianvändningen och förbättrar arbetsmiljön. Några exempel är ljud slussar mellan kontor och verkstad, insläpp av dagsljus i kontor som verkstad, snålspolande toaletter, extra isolering, vit takduk som minskar värmebelastningen i huset och 40 procent lägre vattenförbrukning jämfört med normal byggstandard. Men det är även andra krav som påverkat klassningen av LEED guld.

–           I syfte att främja minska utsläppen av koldioxid och främja korta kommunikationer i närområdet, har närheten till kollektivtrafik och servicefunktioner spelat viktig roll. Vi har dessutom sanerat gammal industrimark inför byggnationen som också varit viktiga parametrar i bedömningen av nivå guld för fastigheten, säger Thomas Modin.

Solution Factory stod klart för inflyttning i augusti förra året och omfattar 9 300 kvadratmeter, fördelat på kontor, verkstad och labbverksamhet.

 

Källa: SKF

Relaterade artiklar

Ny VD utsedd för Brenderup Group

Ny VD utsedd för Brenderup Group

ABB i topp när Sveriges forskare rankar företagen de har mest positivt intryck av

ABB i topp när Sveriges forskare rankar företagen de har mest positivt intryck av

Dometic utser ny President för EMEA

Dometic utser ny President för EMEA

Stockholms stad och Watersprint vinner med gemensamma krafter över legionella

Stockholms stad och Watersprint vinner med gemensamma krafter över legionella