bf4bc7e2db5cfc83_400x400ar

Stora Enso lanserar nya byggsystem för att öka trähusbyggandet i Sverige

Det var stort intresse när Stora Enso igår lanserade sina nya byggsystem – Building Systems by Stora Enso – i Stockholm. Drygt 100 arkitekter, stadsutvecklare, konstruktörer, entreprenörer och representanter från kommuner och universitet deltog vid lanseringen. Stora Enso tar viktiga steg för att driva ökande trähusbyggande i Sverige.

Stora Enso är den största leverantören i Europa av träprodukter. Nyrekryteringar, pågående investering i en ny pelletsfabrik vid Ala Sågverk utanför Söderhamn, pågående förstudie om att bygga en CLT-fabrik vid Gruvöns Sågverk utanför Karlstad och nu lanseringen av de nya byggsystemen i Sverige visar att företaget är redo för att bli en betydande aktör inom träprodukter på den svenska marknaden. Nu gör Stora Enso en stor satsning för att det ska bli ett ökat trähusbyggande i Sverige.

”Det är glädjande att som Sverigechef få vara med vid lanseringen av våra nya byggsystem på den svenska marknaden. Med dagens klimatutmaningar är satsningen på ökat trähusbyggande helt rätt i tiden, den växande skogen binder koldioxid och trähusen fungerar som kolsänka. Vi vill öka kännedomen om hur klimatsmart det är att välja trä som byggmaterial. Trä är det enda helt förnybara byggmaterialet, så ur miljösynpunkt finns inget bättre alternativ än trä. Ökat trähusbyggande bidrar både till fossilfri tillväxt och hållbar utveckling i Sverige”, säger Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso.

Nya byggsystem för höghus i trä
De nya byggsystemen är manualer som innehåller riktlinjer för hur man bygger höghus upp till 12 våningar i massivträ och modulhus upp till 8 våningar. I dessa manualer finns exempelvis dimensioner och spann beskrivna. Manualerna ska underlätta för arkiteter, konstruktörer och entreprenörer att få den information de behöver för att välja att bygga i massivträ. Förutom manualerna finns även en mjukvara, ett beräkningsverktyg, som Stora Enso utvecklat. Allt är öppet och gratis för alla att använda. Syftet är att förenkla byggandet i trä med målsättningen att det ska bli ett ökat trähusbyggande generellt.

”Idag är det endast 10 % av flerbostadshus som byggs i trä, så våra konkurrenter är inte andra träleverantörer utan stål- och betongtillverkarna. Stora Enso har tagit fram byggsystem för att öka kunskapen och skapa ett intresse för trä som byggmaterial. Vi hoppas att detta kan bidra till att trähusbyggandet ökar”, säger Mikael Lindberg, Försäljningschef Skandinavien, Wood Products, Stora Enso.

Öppna system
Det är framförallt massiva träprodukter som CLT (korslaminerat trä) och LVL (laminerat fanervirke), som är de produkter som Stora Enso levererar till flervåningshus. Stora Enso är den enda leverantören i världen som har egen produktion av både CLT och LVL.

”Med våra massiva träprodukter och våra byggsystem skapar vi förutsättningar för att bygga snabbare, tystare och miljövänligare. Dessa system är öppna för vi tror på att detta kan snabba på processen kring trähusbyggandet. Vi lanserar nu våra byggsystem för höghus och modulbyggen. I framtiden kommer vi även att utveckla liknande koncept för kontor och andra byggnader”, säger Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef, Building Solutions, Stora Enso.

Bättre nätverk behövs
Det som framförallt behövs för att få fart på trähusbyggandet i Sverige är ett bättre nätverk. En infrastruktur mellan alla aktörer under byggprocessen som underlättar för samarbete, förenklar själva byggandet i massivträ och som främjar massivträ som det framtida byggmaterialet.

”Jag är helt övertygad om att Stora Enso tillsammans med andra aktörer kommer att lyckas skapa detta nätverk och driva på så att vi kommer att få se en markant ökning av trähusbyggandet i Sverige de närmaste åren”, säger Per Lyrvall.

Källa: Stora Enso.

Relaterade artiklar

Koncernchef Magnus Biesse lämnar Proton Group

Koncernchef Magnus Biesse lämnar Proton Group

Ny cementfabrik ger Cemex snabbare och bättre leveranser

Ny cementfabrik ger Cemex snabbare och bättre leveranser

SSAB sparar tid och pengar åt LKAB med Hardox 600

SSAB sparar tid och pengar åt LKAB med Hardox 600

Bostadsministern:

Bostadsministern: "Ställer man allt för många särkrav missar man stordriftsfördelarna"

gr Stål och gruva

Idag lanserar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv gemensamma reformförslag för en konkurrenskraftig gruv- och stålnäring. Förslagen handlar bland annat om…