skog

Stora Enso påbörjar byggnationen av den nya produktionslinjen för korslimmat trä (CLT) i Gruvön

Nu påbörjas markarbetet av Stora Ensos nya produktionslinje för korslimmat trä (CLT) i anslutning till Gruvöns sågverk i Värmland.

”Det är glädjande att vi nu påbörjar byggnationen av denna strategiskt viktiga investering. Den kommer att stärka Stora Ensos ställning som global leverantör av högkvalitativa byggelement i trä ytterligare. Dessutom befäster investeringen vår position som marknadsledande inom CLT”, säger Pär Larsson, platschef, Gruvöns sågverk.

Investeringen i en ny produktionslinje för korslimmat trä (CLT) i anslutning till Gruvöns sågverk uppgår till 45 MEUR. Investeringar i avancerad teknologi tillsammans med helt integrerad produktion säkerställer kostnadseffektiva lösningar för kunderna och premiumprodukter till marknaden.

Produktionsstart första kvartalet 2019 
Produktionen beräknas starta under första kvartalet 2019. Kapaciteten för den nya produktionslinjen beräknas till runt 100000 m³ per år efter uppstartsfasen, under förutsättning att de tillstånd som krävs finns på plats. Totalt uppskattas arbetsstyrkan i regionen att öka med ungefär 60 heltidsanställda.

Bildtexter: 
* Gruvöns sågverk
* Pär Larsson, platschef, Gruvöns sågverk.
* CLT (korslimmat trä) är den produkt som kommer att tillverkas i den nya produktionslinjen.

Källa: 
STORA ENSO

Relaterade artiklar

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak