sora

Stora Ensos bruk i Fors tar viktiga steg för att bli ett helt fossilfritt bruk

Nu pågår Fors bruks årliga underhållsstopp. Under en vecka utförs åtgärder för att bruket ska kunna producera högkvalitativ kartong resten av året. Det är inspektioner, rengöring, service, reparationer och inkoppling av ny utrustning som genomförs.

Att arbeta med miljöförbättringar är något som Fors bruk har stort fokus på. Redan idag är bruket fossilfritt till cirka 98 %, men målet är att vara 100 % fossilfria.

”Under årets underhållsstopp kommer cisternen där eldningsoljan till pannorna lagras att tömmas, rengöras och besiktas för att sedan fyllas med fossilfri biodiesel. Pannorna kommer att testköras med det nya bränslet fram till årsskiftet. Satsningarna på förnybar ång- och elproduktion är viktiga steg mot målet att Fors bruk ska vara ett helt fossilfritt bruk”, säger Mikko Sorjonen, platschef Fors bruk.

Resurseffektivare produktion 
Dessutom sker installation av utrustning för att kunna utöka den kommersiella användningen av mikrofibrillär cellulosa i förpackningskartong. Genom att använda mikrofibrillär cellulosa kan råvaruförbrukningen minska samtidigt som kartongen blir lättare, styvare och starkare. Det blir en resurseffektivare produktion.

”Det är glädjande att vi nu kommer igång med mikrofibrillär cellulosa i industriell skala på Fors bruk. Detta är en av de senaste innovativa produkterna från skogen med stor framtida utvecklingspotential”, säger Mikko Sorjonen.

Ett annat exempel på arbete som utförs är ombyggnad av reningsverket, för att utöka kapaciteten.

Alla satsningar som genomförs under underhållsstoppet syftar till att öka driftsäkerheten, kvaliteten och minska miljöpåverkan.

Säkerhet har högsta prioritet 
Säkerhet har alltid högsta prioritet på bruket. Under stoppveckan förstärks säkerhetsfokuset ytterligare. Det sker bland annat regelbundna säkerhetsronderingar och genomförs slumpvisa alkohol- och drogtester.

”Med totalt 1200 entreprenörer under veckan och drygt 1300 arbetsordrar som ska genomföras, så är det extra viktigt att alla hjälps åt så det blir ett säkert underhållsstopp”, säger Mikko Sorjonen.

Det kommer att vara ett ökat antal transporter till och från bruket i och med stoppveckan.

FAKTA OM UNDERHÅLLSSTOPPET 2017 PÅ FORS BRUK 
•  Pågår: 5-12 november
•  Antal entreprenörer: Cirka 1200 personer under veckan
•  Antal åtgärder: Drygt 1300 arbetsordrar är inplanerade att utföras

 

Källa: STORA ENSO

Relaterade artiklar

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

Atlas Copco slutför förvärvet av reservdels- och serviceverksamhet för vakuum i USA

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

GÖRAN FELLDIN EFTERTRÄDER CLAES PETTERSSON SOM VD OCH CFO FÖR BOLAGET IMPACT COATINGS AB

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

Gasisolerade ställverk (GIS) från ABB ska stärka elnätet i Singapore

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak

ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak