j-07-10

Studenter gör skarpa uppdrag i industrin

– Studenterna har tittat på ny teknik att applicera i vår maskinpark. Deras arbete ligger nu till grund för vårt fortsatta arbete. Vi är jättenöjda med deras arbete, säger Arne Mofjell, Production Engineering Manager på Componenta Främmestad AB.

Det är andra året som Componenta anlitar studenter från programmet Industriell ekonomi.

-Det här är en projektkurs där studenter från programmet får uppdrag från industrin. I det här fallet har studenterna arbetat med visionssystem för Componenta i Främmestad, berättar kursansvarig Claes Hansen på Högskolan Väst.

Componenta är en underleverantör till lastbils- och grävmaskinsindustrin. De jobbar med företag som Volvo, Scania, Daimler och Caterpillar. Componenta har sitt huvudkontor i Helsingfors med egna gjuterier i Finland. I Främmestad bearbetar man gjutgodset i CNC-styrda svarvar och fräsar. Främmestad har också ett stort måleri och de färdiga komponenterna levereras direkt in till beställarnas monteringsanläggningar.

– Vi ger studenterna verkliga fall och de vet att om de gör ett bra arbete så kan vi använda det sedan. Studenterna har tittat på ny teknik, så kallade vision-system, att applicera i vår maskinpark, säger Arne Mofjell.
Två månaders arbete
De fyra studenterna Christoffer Degermosse, Hellena Negatu, Viktoria Lakoczky och Karin Gustafsson har jobbat med projektet i två månaders tid. De var på plats i Främmestad en gång per vecka för att lära känna Componentas maskinpark och för att jobba med projektet.

Så här säger studenterna om uppdraget:

-Vision-system kan användas för ”robotguidning”, det är kameror som används för att guida en robot och utföra kvalitetskontroller. Vi fick beräkna vad det skulle kosta att införa och vad företaget skulle tjäna på införandet, säger Hellena.

-Vårt uppdrag innebar att vi skulle ta fram 2-3 olika förslag på var i Componentas produktion man kan införa visionsystem. Vi har haft kontakt med olika leverantörer för att höra vad som finns på marknaden och vi har varit på seminarier om visionsystem tillsammans med andra företag, berättar Karin.

-Componenta har använt 2D-teknik i i produktionen tidigare. Nu ville de ha vår hjälp att införa 3D-visions-teknik, säger Viktoria.

-Ett av våra förslag var att implementera en helt ny produktionscell som är styrd med både 2D och 3D för att effektivisera produktionen av en av Componentas volymprodukter, säger Christoffer och fortsätter:

-Componenta har varit väldigt tillmötesgående, det har varit öppna dörrar för oss. De gjorde i ordning en lokal för oss att vara i och hela ledningsgruppen kom och tog del av vår avslutande presentation.

Att jobba med projekt på uppdrag av en arbetsgivare – vad ger det dig?

Hellena: Jag har fått erfarenhet, jag har inte varit ute och jobbat så mycket innan.

Viktoria: Det ger förberedelser inför arbetslivet.

Christoffer: Vi kan knyta kontakter med företag runt Trollhättan, och få en insikt i vad de gör.

Karin: För min del känns det mer seriöst, man vet att företaget kommer ha nytta av vårt resultat. Anledningen till varför de ger oss detta projekt är ju för att de inte har tid, men om vi börjar så kan de gå vidare där vi slutat.

Källa: Högskolan väst

Relaterade artiklar

En språngbräda för ett jobb inom industrin

En språngbräda för ett jobb inom industrin

Mindre företag i fokus för ny forskning inom additiv tillverkning

Mindre företag i fokus för ny forskning inom additiv tillverkning

Färsk forskning visar hur additiv tillverkning inom flygindustrin blir mer flexibel och effektiv

Färsk forskning visar hur additiv tillverkning inom flygindustrin blir mer flexibel och effektiv

Östergötland visar vägen i den svenska Livsmedelsstrategin

Östergötland visar vägen i den svenska Livsmedelsstrategin